Nej Tack 0

Nej Tack, "Tintin i Kongo" är inte barnlitteratur!

527 people have signed this petition. Add your name now!
Nej Tack 0 Comments
527 people have signed. Add your voice!
6%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Skriv under om du också tycker att Tintin i Kongo hör hemma på bibliotekens vuxenavdelningar (välj om du vill att din underskrift är synlig eller inte - allt stöd behövs och mottages tacksamt).

Som Oivvio Polite säger i Expressen: ”Jag vill att förskolans lässoffa, barnbiblioteket, skolbiblioteket och Bolibompa skall vara platser där mina barn är trygga, där de inte riskerar att utdefinieras som "andra”. Den massmediala diskussionen om rasistisk barnkultur handlar symptomatiskt nog om allt annat än svarta barns behov”.

"Tintin i Kongo” författades av Hergé på uppdrag av hans chef Norbert Wallez, med det uttalade syftet att ”upphöja de positiva aspekterna av det belgiska styret av Kongo”. Det innebär att boken är kolonial propaganda.

Vi är ett antal bekymrade föräldrar som därför anser att "Tintin i Kongo" måste flyttas från barnavdelningarna till vuxenavdelningarna i samtliga offentliga bibliotek i Sverige så att alla barn ska ha samma rätt att utforska och utveckla sin läslust i Svenska bibliotek! Små barn som besöker bibliotek ska inte behöva konfronteras av den etniskt relaterade debatt som de vuxna själva inte klarar av.

V
i vill självklart att våra
befintliga lagar fortsatt ska:
-
motverka diskriminering på grund av hudfärg och etniskt ursprung samt att verka för att barns rätt tas tillvara
- upprätthålla att alla barn ska ha samma rätt att utforska 
och utveckla sin läslust.

Regeringsformen säger dessutom tydligt att vi ska: ”…motverka diskriminering på grund av hudfärg och etniskt ursprung samt att verka för att barns rätt tas tillvara...”, därför är det olämpligt att sätta boken ”Tintin i Kongo” i en kontext där temat är underhållning - den hör istället hemma i skolningen av kritisk analys av vår gemensamma historia om rasism.


När 10 000 personer tillsammans med oss skrivit under för att flytta ”Tintin i Kongo” från bibliotekens barnavdelningar till avdelningarna för vuxenlitteraturen
kommer vi att se till att underskrifterna lämnas till Sveriges kulturminister samt alla Sveriges kommunala bibliotek.

Tack för hjälpen, scrolla upp och sprid vidare till alla du känner på Facebook & Twitter!

Keyo Sedenrej, Maureen Hoppers, Victoria Kawesa, Andy Collins och Mattias Jonsson
Medlemmar i Forum för Föräldrar till Afrosvenska Barn

Sponsor

Denna insamling sker på initiativ av enskilda medlemmar i Forum för Föräldrar till Afrosvenska barn. Vi är inte en förening utan endast ett diskussionsforum, och därmed är initiativet fristående från alla föreningar samt politiskt och religöst obundet. ABOUT THE PETITION: We are independent members of the Forum for Parents of Afro-Swedish children who want the book "Tintin in the Congo" to be removed from the children's section of the public libraries in Sweden. "Tintin in the Congo" was authored by Hergé on the direct order of his boss Norbert Wallez, with the expressed purpose of "elevating the positive aspects of the Belgian government of Congo." This means that the book is colonial propaganda. As such, it is highly inappropriate to present the book "Tintin in the Congo" as entertainment for children – it must rather be put in the libraries section for the history of racism.  We are a number of concerned parents who therefore believes that "Tintin in Congo" must be moved from the children's section to the adult section in all public libraries in Sweden so that all children should have the same right to explore and develop their love of reading in Swedish libraries!  When 10,000 people has signed this petition to move "Tintin in the Congo" from all public libraries' children's sections to the sections for adult literature, we will ensure that the petition is submitted to the Swedish Minister of Culture and all of Sweden's municipal libraries. 

Links

Share for Success

Comment

527

Signatures