Cyril Théréau must stay at RSCA!

Bert Terryn
Bert Terryn 0 Comments
187 SignaturesGoal: 250

Cyril Théréau must stay at RSCA, if he goes we will regret it, he didn't have a change to show what he's capable of. He doesn't get any good passes etc... Cyril Théréau moet bij Rsca blijven, als we hem laten vertrekken zullen we er nog spijt van krijgen. Hij heeft niet genoeg kansen gekregen om te tonen wat hij kan. Hij krijgt geen goede passes etc.

Comment

187

Signatures