Eszter Fórizs 0

Tesztelje SARS-COV-2 vírusra és antitestekre az egész magyar lakosságot a magyar Kormány többször is, hogy kipusztuljon a vírus Hazánkból!

61 people have signed this petition. Add your name now!
Eszter Fórizs 0 Comments
61 people have signed. Add your voice!
7%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Legyen feltámadás Magyarország lakosainak számára, és a világ népeinek is! Áldott Húsvéti Ünnepeket, SARS-COV-2 vírus mentes, 5 G mentes, banki adós rabszolgatartást eltörlő új kort mindenkinek! Tegyetek az egészségetek, az életetek érdekében! Cselekedjetek, segítsetek!

Sajnos a SARS-COV-2 vírus miatt a megfertőződöttek kb. 2-10%-ka meghal, amit minden lehetséges módon meg kell akadályozni. Amíg a lakosság 80%-90%-ka átfertőződik, és ezen számarányhoz tartozó immungyenge vagy alapbetegségben szenvedő ember a fenti 2-10% százalékban elhalálozik, addig a megfelelő immunrendszerrel és egészséggel bírók nem tudnak rendesen dolgozni, közülük rengetegen anyagilag tönkremennek, az ország gazdasági teljesítménye drámaian lecsökken, ami miatt rövid távon is, és hosszú távon is veszélyeztetve lesz emberek megélhetése, illetve anyagi boldogulása, a jövő generáció megfoganása, a magyarság Kárpát medencében történő megmaradása. Mindezt azzal lehet megakadályozni, ha minél korábban minden fertőzöttet elválasztanak a még meg nem fertőződöttektől, hogy utóbbiak a már megfertőződöttek karanténba tevése által ne fertőződhessenek meg. Ahhoz, hogy minden egyes fertőződöttet el lehessen gyógyulásáig különíteni, azért, hogy egyetlen fertőzést átadni képes személy se maradjon a lakosság között járva, szükséges mindenkinek, az egész lakosságnak a letesztelése, egymás után több alkalommal is, 3-4 hét eltéréssel. A Török Ákosék által kifejlesztett rendszerrel (lásd leírását a petíció végén) olcsón le lehet tesztelni akár egy nap alatt is 10 millió ember nyálát, mely teljes lakosságra kiterjedő szűrés mind az emberélet megmentés szempontjából, mind gazdasági szempontból is nagyon hatékony eljárás. Az embereknek joguk van az élethez és a gazdasági virágzáshoz, az emberek által megtermelt és befizetett adópénzt a Kormány elsősorban ezeknek a biztosítására kell hogy fordítsa, mert az embereké az a pénz, amit befizettek, nem a kormány tagjainak a magánjövedelme, hanem egy közös kassza, így a Kormány csak arra költheti az adókat, amire a társadalom többsége kívánja, hogy fordítsák. Egyetlen magyar sem akar meghalni csak azért, mert a Kormány nem hajlandó eradikálni, kiirtani a vírust az országból, egyetlen magyar sem akar anyagilag tönkremenni mert a pénzét a Kormány felesleges, lényegtelen dolgokra költené el, tesztelés, vírus elleni küzdelem helyett. Az embereknek alapjoga az élethez és az egészséghez való jog, mely jog több helyen, pl-ul Magyarország Alaptörvényben is rögzítve van. Amennyiben a Kormány nem védi az életet és az egészséget, a magyar népnek joga van a Kormányt békés eszközökkel, általános sztrájkkal megbuktatni. A SARS-COV-2 vírus terjedését úgyis az otthonmaradás tartóztatja fel, ezt addig kell csinálni az élet védelmében, míg a vírus eradikációját ki nem lehet vitelezni, illetve ki nem lehet viteleztetni a Kormány által. Az élethez való jog az ember legalapvetőbb joga, ennél minden más jog, például a kormányon való maradás joga is alsóbbrendűbb jog. Nem hagyhatja a nép, hogy rajta népirtást kövessenek el, és azt sem tűrheti, hogy gazdaságilag tönkretegyék. Az oltóanyag megérkezéséig nem maradhatunk távol szeretteinktől, nem hagyhatjuk a haldoklókat egyedül meghalni a kórházban, nem hagyhatjuk gyermekeinket elszigetelve egymástól, távoktatásra kényszerítve élni, nem hagyhatjuk a családjaink tagjainak egymástól való elválasztását, gyerekeink gyermekkorhoz való jogától való megfosztását. Nem korlátozhatják szabadságjogainkat akkor, mikor a tudomány biztosítani tudja az egészséghez, a szabadsághoz és munkához való jogot. Az oltóanyag önmaga sem biztos hogy jó megoldás lesz, főleg akkor nem, ha azoktól fog érkezni, akiktől maga a vírus előállítása származhat. Ezért kötelessége a Kormánynak a befizetett adókból antitestekre is leszűrni a lakosságot, nem csak a PCR vizsgálattal történő vírus RNS jelenlétre a nyálban, hogy ne kelljen semmilyen oltást elfogadniuk azoknak, akiknél kimutatható az immunitás kifejlődése, mivel hogy már bizonyítottan átestek a fertőzésen, és sikerrel megszabadultak a SARS-COV-2 vírustól. Az antitestre történő szűrés elódázása, elhagyása az embereket szorongásban, pánikban tartja, és ez teljesen jogos érzés, akkor mikor tudható, hogy egy laboratóriumban előállított, kvázi katonai vírus környezetébe kell a Kormány miatt bemenni dolgozni a munkába járóknak, ráadásul megfelelő védőfelszerelés nélkül, A GDP növekedés érdekében. A lakosság félelemben tartása, miközben a Kormány megfelelő anyagi biztonságot nyújtó alapjövedelemmel sem látja el az embereket, tovább fokozva jogos félelmüket, bűncselekmény az emberiség ellen. Emberek halálba küldése megfelelő védekezés biztosításának megtagadásával szintén emberiség elleni bűncselekmény. A magyar lakosság átlátja, hogy a fertőzési/ halálozási görbe lelapítása szinte nem jelent mást, csak a fertőzések és elhalálozások időbeni kitolását mondjuk 2 hónapról 6 hónapra, de nem jelenti a fertőzésből adódó szenvedések és elhalálozások megakadályozását! A magyar lakosság megérti, hogy nem a görbe laposításról kéne, hogy beszéljen a Kormány és a járványügyi felelősök, hanem a görbe egyenes vonallá tételéről a nulla szint magasságában! Magyarország keresztény ország, ahol az emberi élet védelme első számú érték, ezért is mondtunk le a halálbüntetés alkalmazásáról! Magyarországnak példát kell mutatnia keresztényi viselkedésből, mint a Magyar Apostoli Királyság utód államának, melyben az apostoli Király az igazság és az élet szolgálója volt. Fentiek alapján követeljük a magyarországi lakosság azonnali teljes szűrését SARS-COV-2 vírusra, egymás után legalább kétszer, 3-4 hét idő kihagyásával!

Magyarország Alaptörvényének a kérdéshez vágó paragrafusai:
I. cikk (1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. (2) Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait.
II. cikk Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. III. cikk (1) Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani.
IV. cikk (1) Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.
V. cikk Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a személye, illetve a tulajdona ellen intézett vagy az ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához.

(3) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, továbbá – a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében – a tanulás, valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát. (2) Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak.

(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.
XIX. cikk (1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult. (2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.
XX. cikk (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.

XXI. cikk(1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.
....................................................


Török Ákos informatikus és munkatársai, ötlettársai módszerének youtube-on történő előadása:


A teljes lakosság szűrésének módszere leírva itt található: https://docs.google.com/document/d/1_kFuwlvG2Jo99U...

Munkánkat a lakosság megvédése céljából 2020.jan.30-án szervezett tüntetésünkkel így kezdtük, petíció átnyújtásával dr. Kásler Miklóson keresztül a Kormány számára: https://www.facebook.com/klaraaniko.kacskovszky/vi...

Share for Success

Comment

61

Signatures