Tehran_motorcycle

sharvand Omidvar
Anonymous 0 Comments
0 Signature Goal: 100,000

جناب آقای دکتر قالیباف، شهردار محترم تهران

پیشاپیش از زحمات بی وقفه شما برای ساختن محیط بهتر برای زندگی شهری در تهران تشکر می کنیم.

با توجه به ترافیک شهری استفاده از موتور سیکلت برای انجام سریعتر کارها برای تمام اقشار متداول شده است اما این وسیله هم اکنون تبدیل به بالاترین عامل ایجاد استرس و عدم آرامش شهروندان در تهران شده است. موتور سیکلت وسیله نقلیه متداولی در همه نقاط دنیاست اما باید همانند سایر وسایل نقلیه و حتی بیشتر از سایر وسایل قانون را رعایت کند و این در حالیست که بعضی از رانندگان موتورسیکلت در ایران هیچ قانونی را رعایت نمی کنند!

عدم احساس اطمینان و آرامش در تهران مخصوص خیابان ها نیست، بلکه پیاده رو ها هم جولانگاه موتور سیکلت هاست بطوریکه دست کودک خود را در پیاده رو هم باید محکم در دست بگیرید و هر لحظه منتظر باشید یک موتورسیکلت با صدای گوشخراش و دود از کنار شما و فرزندتان در پیاده رو بگذرد تا راکب آن زحمت چند قدم پیاده روی را نیز بخود ندهد.

جناب آقای دکتر قالیباف، شهردار محترم شهر تهران می دانیم که امکان کنترل این همه موتور سیکلت در شهر عملا وجود ندارد و کنترل ترافیک به عواملی مانند فرهنگ ترافیک و وضعیت اقتصادی گره خورده است، اما می توان در جهت بهبود امور گام برداشت و امید به بهبود داشت.

در اینجا به چند نمونه از اقداماتی که شهرداری می تواند انجام دهد اشاره می شود:

1. برگزار مسابقه طراحی خلاقانه ابزارها و موانع خاص برای جلوگیری از عبور و مرور موتورسیکلت ها در پیاده رو ها!

2. ایجاد پارکینگ های خاص موتور سیکلت در تمام خیابانها و انتقال موتورسیکلت های پارک شده در پیاده رو به پارکینگ.

3. ایجاد رمپ ها و معابر خاصی برای جلوگیری از عبور موتور سیکلت ها (که بسادگی قابل برش نباشد!) در تمام چهار راه های اصلی و حتی فرعی و در تمام جهات

4. توقیف طولانی مدت موتورسیکلت های ناقض حریم شهروندی

5. جریمه و مالیات بسیار سنگین از راکبین متخلف

6. سختگیری در دادن گواهینامه موتورسیکلت و نمایش فیلم های آموزشی برای راکبین متخلف

به امید روزی که با همه بتوانند با آسایش و آرامش در پیاده روهای پایتخت قدم بزنند.

امضا: یک شهروند امیدوار

Comment

Signature

No signatures yet. Be the first one!