لزوم تحول ساختار تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کشور

abass abdullahi
abass abdullahi 0 Comments
182 Signatures Goal: 2,000

نظربه اینکه که در سالهای اخیر به دلیل مشکلات متعدد ساختاری-مدیریتی ومالی، بسیاری از امور پژوهشی در زمینه های کشاورزی و منابع طبیعی کشور کند شده، و یا به روزمرگی افتاده اند، تقریباً اکثریت محققین و اعضای هیات علمی این مراکز خواستار ارتباط ساختاری مناسب (بعنوان مثال تحت عناوین آکادمی تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کشور) با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می­ باشند. البته معدود مسئولین سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی حاضر به تمرکز امور پژوهشی در وزارت علوم نمی باشند و از سالهای پیش هرگونه پیشنهاد تغییرات ساختار اداری و مدیریتی را (با القاء و توجیهات مختلف مجلس و دولت (با توجه به اهمیت و حساسیتهای امنیت غذایی، از ظرفیتهای قانونی و یا اداری پیش آمده نظیر مصوبه اخیر شورای عالی اداری طفره رفته و اجرای مصوبات را مشمول مرور زمان قرار داده­اند و بدین شکل در برابر تغییرات مقاومت می کنند و متاسفانه تاکنون عملکرد، الگوی ساختاری و مدیریتی مناسبی نیز ارائه ننموده­اند. از سوی دیگر با پیوستن موسسات و مراکز تحقیقاتی به وزارت علوم، قطعاً دانشگاه ها نیز با بهره گیری از دانش و ظرفیتهای علمی محققین و اعضای هیات علمی پژوهشی، درجهت تولید علم، پرورش متخصصین کارآمد و تحقق برنامه پنجساله  پنجم توسعه کشور و نیل به اهداف مندرج در افق 1404 سربلند بیرون می­آیند. خوشبختانه با تصویب­نامه اخیر شورای عالی اداری کشور (به شماره 30743/90/206 مورخه 30/11/1390) مبنی بر ادغام و یا انتقال مراکز پژوهشی دستگاههای اجرایی در وزارت علوم، بارقه امیدی بر محققین کشاورزی و منابع طبیعی گشوده شده است. بدین­­وسیله اینجانبان امضاکنندگان این نامه از محققین و اعضای هیات علمی موسسات و مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کشور، خواستاریم تا این تصویب­نامه با همدلی و یاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بزودی زود عملیاتی گردد. البته شایسته است که در اجرای این مصوبه خطیر، شان و منزلت محققین و اعضای هیات علمی موصوف نیز به نحو احسن مورد توجه قرار گیرد  . انشاء الله 

 

Links

Comment

182

Signatures

 • 3 days ago
  فواد تاجیک Iran
  3 days ago
 • 5 years ago
  جلال برخورداري Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  df Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  روشنك قرباني Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  abdolamir mohiseni Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  رضا كرميان Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  محسن غیاثوند Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  علی رضا چگنی China
  5 years ago
 • 5 years ago
  مصطفی مریدی Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  م. Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  عزيز مجيدي Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  حیدری نژاد Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  rezapour Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  مختاری Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  وحید چیت ساز Iran, Islamic Republic of
  5 years ago
See More