Gwen Barbé 0

Petitie tegen de verwijdering van kindergraven op het Kerkhof van Outrijve

1483 people have signed this petition. Add your name now!
Gwen Barbé 0 Comments
1483 people have signed. Add your voice!
30%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Beste,

De Gemeente Avelgem heeft beslist over te gaan tot afbraak van geconcedeerde en niet-geconcedeerde graven op het oud kerkhof van Outrijve.

Ouders van een overleden kind, die om de twee dagen een bezoek brengen aan het graf van hun kind, vonden op 19/08/2010 plots volgend bericht bij het graf van hun kind: "Nabestaanden beschikken over een termijn tot 1 december 2010 om het grafmomument en/of de voorwerpen zelf te verwijderen. Na het verstrijken van voormelde termijn worden de grafmomunenten eigendom van het gemeentebestuur en volgt er een ambtshalve afbraak begin 2011."

Ten eerste is dit in strijd met het decreet van 24/01/2004 waar de gemeente in haar bericht naar verwijst. Dit bericht moet volgens het decreet tenminste 1 jaar bij het graf staan vooraleer het mag verwijderd worden.

Maar ten tweede vinden wij het ongepast het graf van een kind te verwijderen zolang de ouders, broers en zussen van dit kind nog leven en dit graf wensen te behouden.

De gemeente werd verzocht om begrip en respect te hebben voor de situatie en het graf te behouden of te willen verplaatsen naar het nieuwe kerkhof, maar de reactie was: "Maar mevrouw, het is al zo lang geleden..." De gemeente is van mening dat de ouders eigenlijk al veel langer hun kind gratis op het kerkhof hebben mogen houden dan de wettelijke minimumtermijn van 10 jaar voor ongeconcedeerde graven. Hiermee is voor de gemeente de kous af.

De familie is echter bereid om op eigen kosten het graf van hun kind te laten overbrengen naar de begraafplaats van Moen, waar de gemeente wel bereid is het graf van het kind op te vangen, maar dan zegt de gemeente Avelgem dat er een opgravingsverbod geldt op het kerkhof van Outrijve en dat een opgraving dus een strafbaar feit zou zijn.

Besluit: Er is begrip noch respect voor de situatie. Er lijkt geen uitweg mogelijk om het graf van het kind te behouden of te verplaatsen. Wij vinden dat de familie hiertoe een kans moet krijgen. Daarom nodigen wij u uit om samen met ons "NEEN" te zeggen tegen de beslissing van het gemeentebestuur van Avelgem om de kindergraven zomaar te verwijderen op het oud kerkhof van Outrijve. Alvast bedankt voor jullie steun!!!!

 

 

Links


Share for Success

Comment

1483

Signatures