Tegen de verkoop van het Reuzenhuis

Rene Timmermans
Rene Timmermans 0 Comments
25 Signatures Goal: 100

Wij hebben deze petitie gestart tegen de verkoop van het Reuzenhuis Vol ongeloof en verwondering vernamen wij dat het districtscollege instemt met de verkoop van het Reuzenhuis. Het Reuzenhuis is een kostbaar onderdeel van het erfgoed van Borgerhout. Dit zomaar van de hand doen is onverstandig en een slag in het gezicht van de Borgerhoutenaar. Zij moeten in dit dossier de knoop doorhakken. En niet een handvol politici. Daarom starten wij met deze petitie tegen de verkoop van het Reuzenhuis. De Borgerhoutse meerderheidspartijen hebben beslist om de verkoop van het Reuzenhuis toe te staan op voorwaarde dat de gevel en bepaalde architectuurelementen - in de mate van het mogelijke - bewaard blijven. Wat ons in het bijzonder stoort is dat deze beslissing zonder overleg genomen is. Er is immers geen overleg geweest met de Cultuurraad, de Heemkundige kring, oppositiepartijen, bewonersgroepen en de inwoners. De instemming kwam dan ook totaal onverwacht. Als een dief in de nacht. Bovendien lezen wij in het bestuursakkoord voor deze legislatuur: Art 8. sect4. Het Reuzenhuis is waardevol Borgerhouts patrimonium dat een ankerplaats voor het Borgerhoutse cultuurleven moet worden. Het district onderzoekt of dit een ontmoetingsplek kan worden waar geschiedenis en toekomst van het district aan bod kan komen. We werken hier samen met lokale groepen zoals Borgerhoudt van Mensen, die dit idee lanceren en we zoeken een partner om het beheer en de uitbating te doen. Of in het cultuurbeleidsplan 2008-2013: SD 1 Cultuur in gans Borgerhout ND 1 Borgerhout beschikt over culturele infrastructuur 5. Het district opent zijn deuren voor cultuur. Het districtshuis, het administratief centrum en het Reuzenhuis staan ter beschikking van culturele initiatieven. SD 2 Borgerhout werkt aan de toekomst van het verleden ND 1 Gedeelde ervaring/erfgoed schept een band 1. Het district zoekt in samenwerking met de cultuurraad en verschillende erfgoedactoren naar een mogelijke invulling voor het Reuzenhuis. Ook de bewonersgroep Borgerhoudt van Mensen had in zijn memorandum van oktober 2006 volgend advies voor de beleidsploeg: Het verhaal van Borgerhout is een boeiend verhaal, we willen graag dat het genuanceerd verteld wordt. BorgerhouDt van Mensen vindt dat het Reuzenhuis daar een goede rol kan in spelen. Het reuzenhuis is een op en top Borgerhouts publiek gebouw, dat al geruime tijd leegstaat. Wij willen dat het terug optimaal gebruikt wordt. We stellen voor om het reuzenhuis de geschiedenis en de eigenheid van Borgerhout te laten uitdragen. Zo wordt het een soort collectief geheugen. Hoe komt het dat Borgerhout is zoals het is Waarom zijn velen hier komen wonen en anderen weggetrokken Wat zijn scharniermomenten geweest Welk toekomstperspectief durven we vooropstellen Met de tijdelijke tenstoonstelling die in het Reuzenhuis liep in de periode april-mei 2006 hebben we voldoende basis om tot een permanente tentoonstelling te komen. We vragen het district hier actief mee werk van te maken. Het mag duidelijk zijn dat de meerderheidspartijen alle akkoorden en adviezen naast zich neer legt en zonder overleg een foute beslissing neemt. Ook digitaal kan u uw steentje bijdragen mits het invullen van deze petitie. Voor verdere informatie: Rene Timmermans (gsm: 0498 25 54 65)

Sponsor

Rene Timmermans

Comment

25

Signatures

 • 8 years ago
  Emélie Nicolaï Belgium
  8 years ago
 • 8 years ago
  Stephanie Van Houtven Belgium
  8 years ago
 • 9 years ago
  GUY HUYBRECHTS Belgium
  9 years ago
 • 9 years ago
  Luc LP Michiels Belgium
  9 years ago
 • 9 years ago
  Damiaan De Schrijver Belgium
  9 years ago
 • 9 years ago
  Monica Verhofstadt Belgium
  9 years ago
 • 9 years ago
  Steven Grietens Belgium
  9 years ago
 • 9 years ago
  may claessen Belgium
  9 years ago
 • 9 years ago
  etienne de maeyer Belgium
  9 years ago
 • 9 years ago
  MarC Delhem Belgium
  9 years ago
 • 9 years ago
  De Decker Guido Belgium
  9 years ago
 • 9 years ago
  olivia dartois Belgium
  9 years ago
 • 9 years ago
  Sarah Kafif Belgium
  9 years ago
 • 9 years ago
  Cuylaerts Philippe Belgium
  9 years ago
 • 9 years ago
  annemie demeyer Belgium
  9 years ago
See More