Karolien Missotten 0

Tegen de uitbreiding van het VPK!

52 people have signed this petition. Add your name now!
Karolien Missotten 0 Comments
52 people have signed. Add your voice!
52%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Het VPK in Oudegem wil uitbreiden. Dit in agrarisch, landschappelijk waardevol gebied, park- en natuurgebied, woongebied, gebieden voor dagrecreatie dat men nu zomaar wil omvormen tot industriegebied. Het plan -Mer heeft veel te veel nadelige gevolgen voor de natuur, te beginnen met de verstoring van de bodem, wat met onze waardevolle fauna en flora. Wat gaat men doen met de wateroverlast die hieruit zal voortvloeien? Wat met ons grondwater, oppervlaktewater, waterkwaliteit om nog maar te zwijgen over de overstromingen die hiervan het gevolg zullen zijn. Ook zal er bijkomende luchtvervuiling zijn, Oudegem stinkt al genoeg door het VPK.Wat met de bijkomende verkeersoverlast? Wanneer gaat het VPK eens gebruik maken van de Dender en de spoorlijn die aan hun bedrijf ligt. De geluidsoverlast zal ook toenemen zowel door de bedrijfsactiviteiten als door het toenemende verkeer. Het gaat hier over de vernieling van vele dieren en hun zeer waardevolle woonomgeving.Als alternatief stellen wij voor dat het VPK de leegstaande bedrijven naast hun bedrijf in Erembodegem koopt. Dan hebben zij voldoende mogelijkheid om uit te breiden en zitten zij in INDUSTRIEGEBIED. Het ligt ook veel dichter dan de gronden waarvan sprake in dit Mer. Deze liggen allen op meer dan 1km afstand. Daar zitten ze zeer dicht tegen een deel van hun bedrijf en zelfs dicht tegen de autostrade. Waar we vooral voor willen vechten is de leefbaarheid voor de mensen in Oudegem en Mespelare. De uitbreiding zal veel nadelige gevolgen hebben voor de levenskwaliteit van de mens.Wij willen het bedrijf niet weg maar zijn tegen de uitbreiding wegens de negatieve gevolgen die deze zal hebben voor de bevolking van Oudegem en Mespelare en dit vooral voor het Hof ten Bos, de Zijpestraat, de Varenbergstraat, de Oudegemsebaan, de Oude Baan enz.

Share for Success

Comment

52

Signatures