Karolien Missotten 0

Tegen doortrekking N41!

18 people have signed this petition. Add your name now!
Karolien Missotten 0 Comments
18 people have signed. Add your voice!
18%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Wij zijn voor geen doortrekking van de N41 en dit is conform het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, daarin is deze weg niet opgenomen, en conform het mobiliteitsplan Vlaanderen. Bovendien is het huidige basistracé niet het gewestplan tracé en toch wordt dit als mogelijk tracé opgenomen in het Plan -Mer. Wij kunnen ons niet ontdoen van het feit dat heel wat zaken dienen te gebeuren enkel en alleen voor het VPK zonder dat men hierbij rekening houdt met het milieu en vooral met de mensen. De tracés 1 en 2 liggen veel te dicht tegen bestaande woningen. Het is belangrijk rekening te houden met de natuurontwikkeling, de buffering van regenwater, Heel wat goede landbouw- en tuinbouwgrond en landschappelijk waardevol gebied mag niet ingenomen worden. Het gebied dat men doorkruist zal veel nadelige gevolgen hebben voor de landbouwers. Deze nieuwe weg geeft geen oplossing voor het huidige mobiliteitsprobleem integendeel deze nieuwe weg zal heel wat verkeer aantrekken die nu een andere route volgen. Wij pleiten ervoor om onze bestaande wegen beter te verzorgen en aan te passen aan het verkeer van vandaag. Momenteel staan reeds lange files in Aalst, indien men de doortrekking doet van de N41 van Lebbeke naar Aalst zal het verkeer daar op het spitsuur stilstaan tot in Gijzegem. Dit plan -Mer heeft veel te veel nadelige gevolgen voor de natuur,men kan hier gerust spreken van onherstelbare ecologische en visuele schade. Te beginnen met de verstoring van de bodem, wat met onze waardevolle fauna en flora. Wat gaat men doen met de wateroverlast die hieruit zal voortvloeien? Wat met ons grondwater, oppervlaktewater, waterkwaliteit om nog maar te zwijgen over de overstromingen die hiervan het gevolg zullen zijn. Iemand op zijn bureau ziet in de winter hier het water niet staan op de weiden die men nu wil gebruiken om een weg op te leggen. Bovendien is er dan ook bijkomende luchtvervuiling. Het gaat hier over de vernieling van vele dieren hun zeer waardevolle woonomgeving. Moeten we dan heel ons mooi landschap opofferen voor nog meer wegen, liefst met twee rijvakken zodat men er later één rijvak kan van maken. Momenteel voorziet men zo weinig mogelijk kruispunten wat wil zeggen dat de snelheid op deze weg hoog zal liggen met in het begin veel ongevallen, later zal men dan starten men snelheidsremmende maatregelen met dan weer files tot gevolg.

Share for Success

Comment

18

Signatures