sima sedaghat 0

تایید مکاتبه‌ی مجدد و درخواست پزشکان سازمان بهداشت و درمان با وزیر محترم نفت

191 people have signed this petition. Add your name now!
sima sedaghat 0 Comments
191 people have signed. Add your voice!
39%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

همکاران محترم لطفا پس از مطالعه ی نامه ی تهیه شده که تصویر آن ضمیمه شده، نسبت به تایید وامضای آن اقدام فرمایید

Share for Success

Comment

191

Signatures