SZOLIDARITÁSUNK A MAGYAROKKAL

Polak Wegier
Polak Wegier 0 Comments
0 Signature Goal: 100,000

KIÁLTVÁNY A LENGYELHONBÓL


664965318283066.png?r=0.5185440026689321


SZOLIDARITÁSUNK A MAGYAROKKAL


Alulírottak támogatjuk a magyar népet abban a törekvésében, hogy megőrizze önállóságát és szuverenitását az Európai Unió keretein belül is.


Szolidaritásunkat fejezzük ki a magyar Országgyűléssel az egyes uniós intézmények, köztük az Európai Parlament részéről kifejtett példátlan nyomás láttán. Meggyőződésünk, hogy a magyaroknak joguk van ahhoz, hogy maguk döntsenek saját államformájukról és belügyeikről, mindenekelőtt alkotmányos berendezkedésükről. Tudjuk, hogy a szabadság nem végleges adomány, azért állandóan harcolni kell. Most nem fegyveres harcról van szó, mint 1956-ban. Olykor elegendő saját álláspontunk határozott kinyilvánítása és az államérdek objektív érvekkel alátámasztott védelme.


Hisszük, hogy amikor a közjóra hivatkoznak, a magyarok azt a szabadságot védelmezik, amelyet a kommunizmus megdöntésével szereztek vissza. Azért is vagyunk velük ezekben az időkben, mert tudjuk, hogy ha ma elveszik tőlük az önrendelkezés jogát, holnap ugyanez történhet velünk és más népekkel.


Átérezve azt a felelősséget, amelyet őseink több mint ezeréves közös öröksége hárít ránk, szolidaritásunkat fejezzük ki a magyar néppel és demokratikusan megválasztott képviselőivel, akik a Szent István király által alapított magyar állam és annak minden állampolgára szuverenitását védelmezik. Ugyanezt az ügyet szolgálták közös szentjeink, köztük Szent László király, Kinga, Jolán, Hedvig és sok más elődünk. Ezt a közjót akarjuk szolgálni mi is.


Isten áldd meg a magyart, a lengyelt és minden embert s nemzetet!


Boże, pobłogosław Węgrów, Polaków, każdego człowieka i wszystkie narody!


Varsó, 2013. július 15.


Láss többet

Sponsor

solidaritywithhungarians@gmail.com

Links

Comment

Signature

No signatures yet. Be the first one!