Marika Yamoun 0

TV5 Monde pa svenska

399 signers. Add your name now!
Marika Yamoun 0 Comments
399 signers. Almost there! Add your voice!
80%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Det ar med stor saknad vi inser att TV5 Monde sedan arsskiftet upphort att texta sina program till svenska. TV5 Mondes programutbud blir darmed endast tillgangligt for en fransktalande publik. Vi andra ar utestangda fran detta ypperliga fonster mot den fransktalande delen av varlden. Vi ar 25 miljoner manniskor i Norden. Svenskan ses som det mest allmangiltiga spraket i och med att det ar det sprak som lattast forstas i grannlanderna. Marknaden ar inte liten! Nordiska massmedier ar idag starkt dominerade av den amerikanska kultursfaren. Det franska spraket tappar kontinuerligt mark, framst till engelskan och spanskan, och kontakten med den fransktalande varldens kultur och samhallsliv ar pa vag att ga forlorad. Det ar viktigt att vi i Norden far ta del av den kulturella och intellektuella stimulans som i sa hog grad praglar de fransksprakiga landerna. Nu har en av de sista bastionerna fallit. Vi som hittills lyckats fa tillgang till TV5 Monde (inte helt latt da kanalen har hamnat langt bak i kanalutbuden) har med gladje kunnat folja hogklassiga dokumentarer, intressanta debattprogram och spelfilmer textade pa svenska. Vi ar overtygade om att TV5 Monde med battre distributionskanaler och en till och med ringa marknadsforingsinsats mycket val skulle kunna locka en storre publik an hittills. Ge TV5 Monde en ny chans! Se till att kanalen syns i utbuden och informera media om att har finns svensktextade program med fransk TVs erkant hoga kvalitet.

Share for Success

Comment

399

Signatures