TV5 Monde pa svenska

Marika Yamoun
Marika Yamoun 0 Comments
399 Signatures Goal: 500

Det ar med stor saknad vi inser att TV5 Monde sedan arsskiftet upphort att texta sina program till svenska. TV5 Mondes programutbud blir darmed endast tillgangligt for en fransktalande publik. Vi andra ar utestangda fran detta ypperliga fonster mot den fransktalande delen av varlden. Vi ar 25 miljoner manniskor i Norden. Svenskan ses som det mest allmangiltiga spraket i och med att det ar det sprak som lattast forstas i grannlanderna. Marknaden ar inte liten! Nordiska massmedier ar idag starkt dominerade av den amerikanska kultursfaren. Det franska spraket tappar kontinuerligt mark, framst till engelskan och spanskan, och kontakten med den fransktalande varldens kultur och samhallsliv ar pa vag att ga forlorad. Det ar viktigt att vi i Norden far ta del av den kulturella och intellektuella stimulans som i sa hog grad praglar de fransksprakiga landerna. Nu har en av de sista bastionerna fallit. Vi som hittills lyckats fa tillgang till TV5 Monde (inte helt latt da kanalen har hamnat langt bak i kanalutbuden) har med gladje kunnat folja hogklassiga dokumentarer, intressanta debattprogram och spelfilmer textade pa svenska. Vi ar overtygade om att TV5 Monde med battre distributionskanaler och en till och med ringa marknadsforingsinsats mycket val skulle kunna locka en storre publik an hittills. Ge TV5 Monde en ny chans! Se till att kanalen syns i utbuden och informera media om att har finns svensktextade program med fransk TVs erkant hoga kvalitet.

Comment

399

Signatures

 • 5 years ago
  social bookmarking service Russian Federation
  5 years ago
 • 8 years ago
  christer.lang Croatia
  8 years ago
 • 8 years ago
  Alexis Kahalas United States
  8 years ago
 • 9 years ago
  Dominique Sigot Sweden
  9 years ago
 • 9 years ago
  Dag Soderberg Sweden
  9 years ago
 • 9 years ago
  Magnus Silen Finland
  9 years ago
 • 9 years ago
  Marina Stålbjörk Sweden
  9 years ago
 • 9 years ago
  Jörgen Bäcklin Sweden
  9 years ago
 • 9 years ago
  Maryse Jarl Sweden
  9 years ago
 • 9 years ago
  Cecilia Balazs Sweden
  9 years ago
 • 9 years ago
  A Ehrenstrahle Sweden
  9 years ago
 • 9 years ago
  URSZULA ryden Sweden
  9 years ago
 • 9 years ago
  Andreas Ros Sweden
  9 years ago
 • 10 years ago
  fatou sow fall Senegal
  10 years ago
 • 10 years ago
  Helena Gustafsson Latvia
  10 years ago
See More