Supporting Amini Master

Hossein Sa
Hossein Sa 21 Comments
37 SignaturesGoal: 300

خدمت ریاست محترم دانشگاه آزاد واحد قم -پردیسان

ما امضا کنندگان این پتیشن حمایت خود را از استاد محترم ، توانمند ، دلسوز و بزرگوار آقای امینی اعلام می نماییم و خواستار بازگشت ایشان به تدریس در دانشگاه و استفاده بردن از توانایی های علمی ایشان می باشیم. با تشکر از بزرگواری و بذل لطف شما

21

Comments

See More
37

Signatures