Filip Filipi 0

Support Canada's autonomy at the UN

91 people have signed this petition. Add your name now!
Filip Filipi 0 Comments
91 people have signed. Add your voice!
10%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

In signing this petition, we express our deep disappointment with Canada’s decision not to attend the United Nations General Assembly debate on the role of the international criminal justice system in fostering reconciliation held on April 10th, 2013. 

            We see this as a grossly insensitive action, considering the significant number of immigrated Canadians and their relatives who have been affected by war crimes. Canada’s willful absence from the meeting shows a lack of respect towards these families, many of which are still trying to reconcile with memories of conflict and injustice. Our country’s refusal to attend the debate is also a real neglect of its commitments as a member of the international community, and undermines the effectiveness of the United Nations as a forum for international conflict resolution.

We find that the reasons used to justify our country’s absence from the session are unfounded. The UN was created in large part with the purpose of resolving any global issue through international mediation; hence an evaluation of international criminal justice is far from an inflammatory or unsuitable topic for a UN debate. Accusations of unbalance laid against the debate ignore the fact that speakers representing over 80 countries participated in the debate, including heads of state from all nations currently seeking reconciliation through the international justice system. Charges that the meeting has ignored victims can also be dismissed, considering that the victim group Mothers of Srebrenica was invited to attend the debate, and given a chance to meet with UN Secretary-General Ban Ki-moon.

We are seriously concerned that the decision to remain absent was largely made in compliance with the United States’ call to boycott the meeting. We believe that our country’s strategic partnership with the US should not determine the proper conduct of our diplomats, or prevent it from participating in constructive discourses of the international community. This kind of behavior is completely contrary to Canada’ legacy as a peacekeeping nation; our support of the US boycott, a country whose foreign policy is frequently non-peaceful, aligns us ever closer to the US brand of unilateral diplomacy and leaves a blemish on our peace-striving global image.

            We ask that no similarly inconsiderate decisions are made by our country’s diplomatic envoys in the future.  Canadians who still live through the struggle of reconciliation deserve to have their issues taken more seriously. Canada must actively maintain its positive global image with continuous participation in the all projects for peace and harmonization in the international community.

- 28. Jun Canada

Потписујући ову петицију исказујемо своје дубоко разочарање због одлуке Канаде да не приствувује дебати Генаралног скупа Уједињених нација одржаном 10.априла 2013.године у вези са улогом међународног правосудног система у потписивању мировних споразума.

            Ово видимо као изузетно неувиђаван потез, узимајући у обзир велики број грађана који су емигрирали у Канаду због рата и ратних злочина. Канада је својом свесном одлуком да не присуствује састанку тиме показала непоштовање према овим појединцима, међу којима многи и даље покушавају да потисну сећања на рат и неправду. Ова одлука наше државе такође представља и занемаривање својих дужности као члана међународне заједнице, али и ниподаштава Уједињене нације као састав задужен за међународне мировне споразуме.

Сматрамо да су разлози, којима наша држава правда свој изостанак са састанка, неосновани. УН је понајвише створена са сврхом да посредовањем решава међународне сукобе, тако да је процењивање међународног правосудног система далеко од неподобне или конфликтне теме, већ напротив – неопходна је. Оптужбе о неправилности дебате треба игнорисати имајући у виду да су у њој учествовали говорници из 80 земаља, укључујући и вође земаља свих држава које покушавају да постигну мировни споразум помоћу међународног правосудног система. Оптужбе да су на састанку игнорисане жртве такође могу бити одбачене, узимајући у обзир да је група жртава Мајке Сребренице такође била позвана да присуствује дебати и састане се са генералним секретаром УН-а, Бан Ки-Муном.

Верујемо да је одлуко о неприсуству донешена као сагласност са позивом на бојкот састанка који су упутиле Сједињене Америчке Државе и због тога смо веома забринути. Сматрамо да стратешко партнерство наше државе и САД-а не би смело да одређује понашање наших дипломата или спречава државу у учешћу у конструктивном дијалогу са међунардном заједницом. Ова врста понашања је нешто потпуно супротно од канадског наслеђа које је синоним за нацију предану очувању мира. Подршка САД-овом бојкоту, земљи чија је међудржавна политика често немирољубива, сврстава нас веома близу САД-овој „апсолутистичкој“ демократији и оставља нас да црвенимо пред нашом тежњом ка светском миру.      

            Тражимо да се било каква слична неувиђајна одлука, донешена од стране наших државних дипломата, не понови. Канађани, који се и даље боре са демонима прошлости, заслужују да им се поклони више пажње, а њихови проблеми буду озбиљно схваћени. Канада мора активно да ради на очувању свог позитивног имиџа у свету сталним учествовањем у свим мировним међународним пројектима.

- 28. Jun Canada


Links

www.28jun.org
Share for Success

Comment

91

Signatures