Alex Swinkels 0

Nationaal Medisch Appel Stralingsrisico's

568 people have signed this petition. Add your name now!
Alex Swinkels 0 Comments
568 people have signed. Add your voice!
57%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

EEN IEDER DIE HET APPEL WIL ONDERSTEUNEN KAN DAT ONDERAAN BEVESTIGEN 

Wij verzoeken u, om het Appel door te sturen aan uw arts of het Appel te printen vanaf onderstaande link en dit op te sturen aan uw arts. Het volledige Appel voor uw arts is hier te downloaden.
Tevens verzoeken wij u het Appel als sympathisant te ondertekenen aan de onderzijde.
 


Wij constateren een algemene toename van chronische aandoeningen met onduidelijke oorzaken. Deze toename van gezondheids- en welzijnsproblemen treedt gelijktijdig op met de explosieve toename van stralingsbelasting in onze directe leefomgeving door de opkomst van de mobiele telefonie en vele andere draadloze toepassingen. Wij zijn van mening dat er oorzakelijke verbanden bestaan tussen zwakke stralingsbelasting door elektromagnetische velden en (subtiele) biologische effecten. Deze effecten kunnen leiden tot problemen met gezondheid en welzijn.
 
De elektromagnetische stralingsbelasting komt door hoogfrequente en laagfrequente velden:
- gebruik van een mobiele telefoon aan het oor en op het lichaam.
- DECT huis- en babyfoons, draadloos internet in de woning of bij de buren, etc.
- installaties van een antenne voor mobiele communicatie o.a. GSM/UMTS/C2000/WIMAX in de directe omgeving van mensen.
- Hoogspanningsleidingen en het elektriciteitsnet (230 volt, 50 Hz). Uit gepubliceerd wetenschappelijke onderzoek en soms ook uit meldingen van patienten blijkt:
- leer, concentratie- en gedragsstoornissen bij kinderen (bv hyperactiviteit)
- bloeddrukafwijkingen, die met medicamenten steeds moeilijker te beinvloeden zijn
- hartritmestoornissen, hartinfarcten en beroertes bij steeds jongere mensen
- hersendegeneratieve aandoeningen (bv Morbus Alzheimer) en epilepsie
- veel varianten van reumatische aandoeningen en spierziekten
- hoofdpijn en migraine
- chronische vermoeidheid
- innerlijke onrust
- slapeloosheid en moeheid overdag
- huidproblemen
- gevoeligheid voor infecties
- zenuw- en andere pijnen, die met normale oorzaken niet verklaarbaar zijn
- rechtstreekse cognitieve invloeden, waarvan de schadelijkheid onbekend is
- (indirecte) psychologische en psychiatrische gevolgen
- vormen van kanker, zoals leukemie, hersentumoren en beschadiging van de gehoorzenuw (akoestisch neuroma)

In het belang van de volksgezondheid doen wij daarom een beroep op de verantwoordelijken in gezondheidszorg en politiek om de volgende aanbevelingen te ondersteunen:
 - Landelijk beleid van Wired First, in het bijzonder voor toepassingen in scholen en openbare gebouwen.
- Landelijke officiele waarschuwingen voor gezondheidsrisico's bij gebruik van mobieltjes, DECT-telefoons en draadloze apparatuur.
- Stimuleren van een bewustere omgang met de draadloze technologie, zoals men dat in de ons omringende landen heeft gedaan:
--> voor speeltuinen, scholen, ziekenhuizen, bejaardenwoningen, openbare gebouwen en verkeersmiddelen.
--> voor kinderen en tieners, bij wie de hersenontwikkeling nog volop in gang is.
--> zwangere vrouwen, ouderen en zieke mensen. - onafhankelijk wetenschappelijk lange termijn onderzoek, rekening houdend met de aanwezige internationale kritische onderzoeksresultaten.
- Het wetenschappelijk onderzoek van alle nieuwe technologie moet vooraf gebeuren i.p.v. achteraf.
- Streven naar zo laag mogelijke stralingsbelasting vooral op plaatsen voor regeneratie, zoals, woon en slaapvertrekken.

REFERENTIES EN LITERATUUR:
Zie de site van het Nationaal Platform Stralingsrisico's
Hier is ook het volledige Appel te downloaden voor uw arts. Uw gegevens worden nooit vrijgegeven aan derden en uw mail adres blijft anoniem!
Getoond worden later: NAAM, WOONPLAATS en uw COMMENTAAR.

@ copyright september 2008 Alex Swinkels voor het Nationaal Platform Stralingsrisico's
Ps, Aan het eind van de ondertekening zal er door iPetions om een vrijwillige donatie gevraagd worden, deze kunt u gewoon sluiten. Tussen het plaatsen van de ondertekening en het terug zien op de pagina zitten enkele minuten vertraging.

   Sponsor

   Het Nationaal Platform Stralingsrisico's (NPS) wil de gezondheidsrisico's van elektromagnetische velden onder de aandacht brengen van de Nederlandse bevolking en overheden. Het NPS wil zo bijdragen aan het beantwoorden van vragen over de maatschappelijke onrust en gezondheidsproblemen die hierbij ontstaan. Het Nationaal Platform Stralingsrisico's streeft naar: - Erkenning van de aandoening, c.q. ziekte elektromagnetische overgevoeligheid (Electromagnetic HyperSensitivity, EHS, zie factsheet No 296 van de World Health Organisation, december 2005). - Bewustwording van elektromagnetische velden als verborgen vervuiler, een belangrijke milieufactor van deze tijd. - Erkenning van biologische effecten van elektromagnetische velden op mens, dier en natuurlijke leefomgeving. - Onderzoek van de waarnemingen en ervaringen van burgers door epidemiologisch onderzoek. - Een open discussie met wetenschap, overheden, bedrijfsleven en burgers over de gezondheidsrisicos bij het gebruik van draadloze en andere elektrische apparatuur. - Volledige voorlichting over vermindering van risico bij gebruik van mobiele telefoons en andere draadloze en elektrische toepassingen.

   Links

   *************
   www.stralingsrisicos.nl

   Het Nationaal Platform Stralingsrisico's (NPS) wil de gezondheidsrisico's van elektromagnetische velden onder de aandacht brengen van de Nederlandse bevolking en overheden. Het NPS wil zo bijdragen aan het beantwoorden van vragen over de maatschappelijke onrust en gezondheidsproblemen die hierbij ontstaan.
   *************

   www.stichtingehs.nl

   Doel van de Werkgroep elektrische overgevoeligheid (Eng.: Electrical hypersensitivity - EHS): - Elektrogevoelige personen ondersteunen in hun streven naar een elektrisch schoon woon/werkmilieu - Onderzoek doen naar probleemveroorzakende apparatuur en installaties en de bij elektrogevoeligen voorkomende gezondheidsklachten - Informatie verstrekken over het verschijnsel van elektrogevoeligheid gebaseerd op eigen ervaringen - Adviezen verstrekken voor verbetering van woon- en werkomstandigheden - Voorlichting geven aan derden en openen van landelijke discussiemogelijkheden.
   *************
   www.milieuziektes.nl

   Doelstelling is het helpen, adviseren en voorlichten van mensen, die in hun woon- of werkplek lijden aan de schadelijke gezondheidseffekten tengevolge van milieu omstandigheden. Deze kunnen ontstaan door elektrische- magnetische- of elektromagnetische velden, stoffen of gassen in de lucht, schimmels en andere schadelijke stoffen.
   *************
   www.stopumts.nl

   StopUMTS informeert de bezoeker over alles wat met de blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische straling te maken heeft. Ondanks de naam van de website, gaat het hierbij om de gehele mix van elektromagnetische velden: GSM, UMTS, DECT, WLAN, WiFi, WiMax, C2000, etc.  

   *************

   www.beperkdestraling.org  

   Beperk De Straling is een politiek onafhankelijk groep van bewuste mensen die niets hebben tegen nieuwe technologieen, maar kritische bedenkingen hebben bij het huidige beleid dat wordt gevoerd rond draadloze technologieen. GSM, UMTS, WiFi, Wimax, DECT, Bluetooth, HSDPA, 4g .. . technologieen met bepaalde voordelen, maar de invloed op onze gezondheid wordt in de meeste gevallen verzwegen, ondanks de wetenschappelijke studies die invloed aantonen.
   *************
   www.stralingsarm-nederland.org

   De kern van de stichting is de actievoerder. Helaas soms als eenling in een gemeente; vaker verenigd met buren of mede-inwoners in een soort actie-comite. Tot voor kort afgescheiden en vaak onwetend van elkaar opererend; met hooguit enkele websites als podium. Iedereen moest voor zichzelf het wiel uit vinden en acties waren vaak minder succesvol, als wat inmiddels mogelijk is. De stichting wil niet alleen alle kennis en ervaringen bundelen; ze wil ook adviezen geven, groepen ondersteunen in procedures. En, vooral, weten en volgen wat er overal in ons land gaande is. Zodat we er allemaal ons voordeel mee kunnen doen.
   *************

   www.meldpuntgezondheidenmilieu.nl

   De stichting Meldpunt Gezondheid en Milieu (MGM) is een onafhankelijke non-profitorganisatie met als doel de relatie tussen gezondheid en milieufactoren helder te krijgen. Naast registratie van milieugerelateerde gezondheidsklachten ondersteunt het MGM ook melders en lokale actiegroepen met kennis en advies.

   Share for Success

   Comment

   568

   Signatures