Linda Lapina 0

Støttebrev til studerendes kamp for Et andet universitet på RUC

108 people have signed this petition. Add your name now!
Linda Lapina 0 Comments
108 people have signed. Add your voice!
72%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

De studerende på RUC kæmper i disse dage for at sikre en fremtid for danske universiteter. Det er en kamp der angår os alle, ikke blot som nuværende ansatte og studerende, men i forhold til den fremtid, vi gerne vil bidrage til. Universiteter skal ikke kun kvalificere til arbejdslivet, men fortsat være miljøer, hvor uafhængig, kritisk tænkning og forskning, viden, dannelse og dialog kan være i centrum. De seneste års besparelser, som de studerende nu mobiliserer sig imod, er bygget omkring en kortsynet forståelse af samfundets behov. Universitetets rolle er at være i stand til at tænke over og analysere disse behov både på kort og lang sigt, for dermed at bidrage positivt og realistisk til samfundet og dennes demokratiske udvikling. Disse besparelsestiltag begrænser netop denne fundamentale rolle. De karakteriseres ved omskiftelighed uden retning baserede på snævre ideer omkring 'anvendelse' og 'relevans', og samtidig forsøges implementeret på en udemokratisk facon.

Ved at kæmpe for universiteternes fremtid kæmper de studerende for samfundets fremtid. De studerende er ikke kun fremtidens arbejdskraft, men også fremtidens samfundsborgere og beslutningstagere. Ved at tage en højere uddannelse skal studerende ikke kun sættes i stand til at udføre arbejdsopgaver, som erhvervslivet efterspørger. De skal også bevare og forbedre deres forudsætninger for at indgå i samfundsdebatten, stille kritiske spørgsmål der medfører ny viden og refleksioner, som kan bidrage til et bedre samfund med plads til mange forskellige meninger. Universitetet skal ikke ensrette og standardisere, vi er ikke et firma der laver salgsprodukter. Universitetets rolle er i stedet at nuancere og mangfoldiggøre den viden, interesser og ressourcer, som de studerende bringer med sig, således at de er rustet til at kanalisere det videre efter færdiggjort uddannelse.

Fremdriftsreformen og dimensioneringsforslaget er eksempler på den øgende fokus på markedsorienteret kvantitet frem for kvalitet i højere uddannelse. Ved at stå imod disse udviklinger ønsker de studerende ikke kun at vise modstand, men også skabe mulighed for dialog omkring, hvordan højere uddannelse i Danmark skal tænkes og realiseres med udgangspunkt i andet end markedsorienteret logik.

Vi vil gerne udtrykke vores fulde støtte til de studerendes kamp for Et andet universitet. Deres mobilisering er et klart udtryk for, at vi har med tænkende og agerende mennesker at gøre, som ser det som en central del af deres rolle i samfundet, at skabe rum for demokrati og nytænkning når rammerne snævres ind. Vi mener at både de studerende og ansatte skalinkluderesi beslutningsprocesser, både på universitet og i det politiske liv. Vi håber ligesåledes, at rektoratet respekterer de studerendes ret til fri forsamling. Disse studerende ved hvad de vil, de har tænkt deres situation igennem. De har analyseret og diskuteret besparelsernes effekt på kort og lang sigt, og bidrager nu med deres til, at gøre samfundet bedre, også i fremtiden.

Med venlig hilsen

Ansatte og PhD studerende for Et andet universitet

1. Bjørn Hakon Lingner, Ekstern Lektor, CUID

2. Nanna Kirstine Leets Hansen,Ekstern Lektor, CUID

3. Linda Lapina, PhD studerende, CUID

4. Lars Jensen, Lektor, CUID

5. Kim Esmark, Studieleder, Historie, CUID

6. Lise Paulsen Galal, Lektor, CUID

7. Lene Bull Christiansen, Adjunkt, CUID

8. Zoran Pecic, Adjunkt, CUID

9. Julia Suárez-Krabbe, Adjunkt, CUID

10. Helle Bach Riis, PhD studerende, CUID

11. Niklas Alexander Chimirri, Adjunkt, PAES

12. Tina Dransfeldt Christenden, PhD studerende, CUID

13. Helle Stenum, Ekstern lektor, CUID

14. Morten Velsing Nielsen, Ph.d. studerende, ISG

15. Chris Holmsted Larsen, PhD studerende, Historie, CUID

16. Anna Kristiansen, PhD studerende, CUID

17. Morten Brandrup, Ph.d.-studerende, Datalogi og Informatik

18. Kirstine Strøh Varming, PhD studerende, ISG

19. Manon Lavaud, PhD studerende, ISG

20. Janus Mortensen, Lektor, CUID

21. Michael Christensen, Undervisningsassistent, ISG

22. Øystein Leonardsen, Ekstern Lektor, ENSPAC

23. Yannick Harrison, PhD studerende, ISG

24. Jesper Holm, Associate Prof., ENSPAC

25. Thomas Skou Grindsted, PhD studerende, ENSPAC

26. Sidsel Lond Grosen, Adjunkt, ENSPAC

27. Klaus Rasborg, Lektor/Associate Professor, ISG

28. Sara Cathrine Lei Sparre, Adjunkt, CUID

29. Jeppe Møller, PhD-studerende, ENSPAC

30. Mikkel Flohr, PhD-studerende, ISG

31. Jeppe Z. N. Ajslev, Phd studerende, ENSPAC

32. Henrik Toft Jensen, Lektor, ENSPAC

33. Tom T. Kristensen, Ekstern lektor, ISG

34. Rolf Czeskleba-Dupont, Ekstern lektor, ISG

35. Mihail Larsen, Lektor, CUID

36. Allan Dreyer Hansen, Lektor, ISG

37. Tine Jensen, Lekor, PAES

38. Pernille Almlund, Lektor, CBIT

39. Sisse Siggaard Jensen, dr. phil, professor, CBIT

40. Natalia Lehrmann, Undervisningsassistent, ISG

41. Maja Rudloff, Adjunkt, CBIT

42. Ane Moltke, PhD studerende, PAES

43. Janni Berthou Hermansen, ph.d.-studerende, CUID

44. Kim Christian Schrøder, Professor, CBIT

45. Pernille Faxe, Undervisningsassistent, ISG

46. Janus Mortensen, Undervisningsassistent, ISG

47. Ole Helby Petersen, Lektor, ISG

Share for Success

Comment

108

Signatures