Tone Lind Jørgensen 0

Stopp raseringen av Grindløkken Skole!

154 people have signed this petition. Add your name now!
Tone Lind Jørgensen 0 Comments
154 people have signed. Add your voice!
16%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Grindløkken har fremdeles livets rett, og fortjener ikke å bli fratatt den historiske glansen ved å ødelegge den arkitektoniske helheten som dannes av skolebygningen med sidefløyer og de fire store lindetrærne. Det gamle skoleanlegget og skolegården kan utvikles til å bli et kulturelt senter og møteplass i lokalmiljøet. Skolebygningen med alle klasserommene kan fylles med aktiviteter som musikk og dans, kunst og kultur. Den gamle gymsalen kan bli Teies festsal med konserter, kunstutstillinger og foredrag. Sidefløyen med sløydsal og vaktmesterboligen kan benyttes til kunsthåndverk og kursvirksomhet. Alle brukere og leietakere kan gi økonomisk grunnlag for drift og vedlikehold. Vi trenger flest mulig entusiastiske ildsjeler og underskrifter i et forsøk på å få et politisk flertall for en endring av detaljreguleringsplanen som tillater riving av sidefløyene og lindetrærne.

Skolen er fra 1929. Drammens arkitekt N.P. Nilsen tegnet Grindløkken skole, etter inspirasjon fra den italienske renessansearkitekten Andreas Palladio.

Vi sier NEI til :

  • Riving av skolens gamle sidebygninger
  • Fradeling av skolegården for å gi plass for historieløse boligblokker.
  • Riving av de 4 store lindetrærne som rammer inn skolen gamle bygninger.

Vi sier JA til :

• Bevaring av hovedbygningen med sidefløyer.

• Bevaring av skolegården som lokal sosial møteplass for gamle og unge.

• Bevaring av lindetrærne som bidrar til at anlegget fremstår som et unikt bevaringsverdig historisk anlegg til glede for ettertiden.

JA til Grindløkken skole som kultursenter for innbyggere og tilreisende.


Skole i verneverdig haveby Grindløkken og Teie skole er en del av «Nøterø Haveby». En visjonær havebyplan tegnet av arkitekt Kristofer A. Lange i 1919. Planen omfattet Tønsberg og nordre del av Nøtterøy og la grunnlaget for den endelige reguleringsplanen for havebyen, ferdigstilt av kommuneingeniør Arthur Røed i 1921. Den er på Fortidsminneforeningens Røde liste og på Riksantikvarens NB liste over områder av nasjonal betydning.

Share for Success

Comment

154

Signatures