Christiaan Huyghe 0

Gaza on my mind.

443 signers. Add your name now!
Christiaan Huyghe 0 Comments
443 signers. Almost there! Add your voice!
89%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Gaza on my mind. Kunstenaars tegen Israëlisch geweld. Wij, de ondertekenaars van onderstaande tekst, zijn allemaal werkzaam in het culturele veld. We zijn schrijvers, beeldend kunstenaars, acteurs, muzikanten, zangers. Allemaal zijn we verontwaardigd over het uitzinnige oorlogsgeweld dat door het Israëlische leger in Gaza werd ontketend. We onderschrijven de vele protestacties die sinds het begin van de militaire operaties hebben plaatsgevonden. Maar we willen ook specifiek vanuit het culturele veld een krachtig protest laten klinken. We veroordelen daarom allereerst het buitensporige militaire geweld dat door het Israëlische leger in Gaza werd ontketend. Daarbij zijn we niet blind voor de Palestijnse raketaanvallen op Israël, maar zijn van mening dat ze geenszins de Israëlische verantwoordelijkheid kunnen verzachten. We veroordelen tevens de isolatiepolitiek van Israël ten aanzien van Gaza, alsook de aanhoudende kolonisatiepolitiek. We verwachten van de EU en de Belgische overheid dat zij een ondubbelzinnig standpunt innemen en maatregelen nemen om Israël op andere gedachten te brengen. Van Israël verwachten we dat het gevolg geeft aan alle VN-resoluties met betrekking tot het conflict met Palestina en zich houdt aan de voorwaarden van de associatieakkoorden met de EU. Laat nu van je horen en onderteken onze petitie! De volledige tekst kan je nalezen op http://www.vaartkapoen.be/gaza.htm Gelieve deze oproep door te sturen naar vrienden en collega's kunstenaars, naar culturele organisaties, verenigingen en groepen. Om de steun aan de bevolking in gaza concreet te maken worden twee benefietconcerten georganiseerd, in antwerpen (28/1) en brussel (29/1). Gaza on my mind. Les artistes contre la violence israélienne. Nous, les signataires du texte ci-dessous, sommes tous actifs dans le domaine culturel, en tant qu’écrivains, acteurs, musiciens, chanteurs. Tous, nous sommes indignés par la violence militaire insensée déclenchée par l’armée israélienne à Gaza. Nous souscrivons aux nombreuses actions de protestation qui ont eu lieu depuis le début des opérations militaires. Mais, plus spécifiquement, nous voulons également faire entendre des protestations véhémentes à partir du monde culturel. C’est pourquoi nous condamnons en tout premier lieu l’excessive violence militaire à laquelle se livre l’armée israélienne à Gaza. Nous ne sommes certes pas aveugles aux attaques de roquettes palestiniennes contre Israël, mais nous estimons qu’elles ne peuvent d’aucune façon atténuer la responsabilité d’Israël. Nous condamnons en même temps la politique d’isolement d’Israël à l’égard de Gaza, de même que son incessante politique de colonisation. Nous attendons de l’Union européenne et du gouvernement belge qu’ils adoptent un point de vue bien tranché à ce propos et qu’ils prennent des mesures afin d’amener Israël à d’autres conceptions. D’Israël, nous attentions qu’il donne suite à toutes les résolutions des Nations unies concernant le conflit avec la Palestine et qu’il s’en tienne aux conditions des accords d’association avec l’Union européenne. Faites entendre votre voix et signez le texte de la pétition! Prière de transmettre cet appel à vos amis et collègues artistes, aux organisations, associations et groupes culturels. Afin de concrétiser le soutien à la population de Gaza, deux benefit-concerts seront organisés, le premier à Anvers, le 28 janvier, le second à Bruxelles, le 29 janvier.

Sponsor

Kunstenaars tegen Israëlisch geweld - Les artistes contre la violence israélienne. Een initiatief van - Un initiative de Lebuïn D'Haese, Mohamed Ikoubaân, Elvis Peeters, Lieve Peeters, Mark Rooman, Jokke Schreurs, Dirk Tuypens.

Links

Meer info over benefietconcerten - Plus d'info sur les benefits-concerts: http://www.vaartkapoen.be/ http://www.zuiderpershuis.be/ f

Share for Success

Comment

443

Signatures