Ronny Verley 0

Stop de uitwijzing van Brigitta (4), Andrea (7) en Cristina (10)

781 signers. Add your name now!
Ronny Verley 0 Comments
781 signers. Almost there! Add your voice!
79%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Brigitta, Andrea & Cristina

Twee gastgezinnen komen op tegen de uitwijzing van seksueel misbruikte kinderen.

Als gastgezinnen van 3 jonge Roemeense kinderen, Brigitta (4 jaar), Andrea (7 jaar), en Cristina (10 jaar), en met de expliciete steun van Evergems Schepen van Sociale Zaken Johan Van hove, maken wij ons ernstige zorgen over de toekomst van deze meisjes. Zij werden allen meer dan een jaar opgevangen in Vlaanderen, maar worden nu plotseling bedreigd met uitzetting door de Belgische staat.

Deze kinderen werden alle drie seksueel misbruikt door de vader en door andere mannen, met ernstige medische en psychologische schade als gevolg.

De correctionele rechtbank acht de feiten bewezen (met USB en GSM beelden) dat hij de dader blijkt te zijn. De vader is veroordeeld tot 2 jaar (effectieve) gevangenisstraf voor seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en bezit van kinderporno en is momenteel geïnterneerd in de Gentse gevangenis. Hij kan binnenkort (eind februari) al vervroegd vrijgelaten worden, na slechts 8 maanden gevangenisstraf (=1/3de van de effectieve straf).

De moeder, die nog in Roemenië verblijft vraagt ook niet dat Brigitta, Andrea en Cristina terugkeren naar Roemenië, omdat zij daar in het geheel niet kan voor zorgen en ze niet in staat is deze kinderen te beschermen tegen nieuw seksueel misbruik door de vader na zijn vrijlating.

Op dit ogenblik werden 2 van de 3 kinderen in het CKG van Zottegem geplaatst ter bescherming tegen de vader die vervroegd vrij kan komen. Evenwel stellen we daar vast dat zij niet kunnen genieten van de nodige medische en psychologische zorgen als gevolg van het seksueel misbruik. De medische zorgen die ze kregen door de huisarts van één van de gastgezinnen (medicatie) en door de dienst Urologie van het UZ in Gent werden stopgezet, ondanks het feit dat het CKG in eerste instantie toch de behandeling wilde verder zetten.

Om te voorkomen dat de kinderen opnieuw het slachtoffer worden van gewelddadig seksueel misbruik door de vrijgelaten vader of door andere mannen (zie rechtspraak, die stelt dat de toestand van de vader niet van die aard is dat dit vanzelf zal overgaan), wordt alles geregeld om de kinderen woensdag aanstaande uit te wijzen en te plaatsen in een weeshuis in Roemenië tot ze meerderjarig zijn. We weten allen wat dit betekent voor de toekomst van deze kinderen.

Het is ongehoord vast te stellen dat de vader in België kan genieten van behoorlijk gevangenisregime, waar hij nog in staat is een maandelijks inkomen te genereren van 500 euro terwijl de kinderen, na het seksueel misbruik, opnieuw gestraft gaan worden door ze uit te wijzen naar een Roemeens weeshuis.

De passieve houding van de desbetreffende jeugdrechter is opvallend. Ondanks het feit dat beide gastgezinnen de kinderen nooit persoonlijk opeisen maar hen enkel een toekomst willen bieden in een ander pleeggezin of een inrichting in België, weigert de maatschappelijke consulent en de jeugdrechter hier rekening mee te houden.

De gastgezinnen werden in eerste aanleg zelfs niet gehoord door de jeugdrechter.

Verder is ook merkwaardig dat de voogd, een door het hof aangestelde pro Deo advocaat, verzaakt de nodige documenten tijdig in te dienen, welke ze tegen mogelijke uitwijzing diende te beschermen.

Het is in eerste instantie de taak van de Belgische staat dat kinderen, van welke nationaliteit ook, beschermd moeten worden tegen seksueel misbruik en pure mensenhandel.

Als gastgezinnen betreuren wij de zeer zwakke opstelling van verschillende Belgische instanties ten aanzien van de kinderen en vragen daarom dat om humanitaire redenen deze kinderen beschermd worden, door ze niet uit te wijzen maar door ze onder te brengen bij een Belgisch pleeggezin.

Opmerking : Na het het invullen van uw gegevens wordt u waarschijnlijk gevraagd om geld te doneren, dit heeft NIETS te maken met deze petitie om de kinderen te steunen! Het is echter een vraag van deze site (ipetitions) uit om hen financieel te steunen voor het gratis ter beschikking stellen van deze webruimte. Indien u er niet wenst op in te gaan, kan u gewoon afsluiten!

Links

Share for Success

Comment

781

Signatures