Helle Rasmussen 0

Opfordring til DSAM om at stoppe deres vejledning om funktionelle lidelser

Helle Rasmussen 0 Comments
525 signers. Almost there! Add your voice!
105%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Undertegnede erklærer sig hermed enig i nedenstående skrivelse: OPFORDRING TIL DSAM OM AT STOPPE DERES VEJLEDNING OM FUNKTIONELLE LIDELSER.


Efter at have læst høringssvarene om ”funktionelle lidelser” på DSAMs hjemmeside, har Berit Kjærulff Rask sendt nedenstående til DSAM:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til DSAM og udvalget vedrørende ”Vejledning om ”funktionelle lidelser”.

Jeg har tidligere indsendt høringssvar vedrørende ”Vejledning om funktionelle lidelser” og har nu med stor interesse læst de øvrige høringssvar. Disse høringssvar har ikke givet anledning til, at jeg har ændret min opfattelse. Tvært imod er jeg blevet bekræftet i, at den viden der faktisk findes om funktionelle lidelser, er yderst begrænset, og mere ligner teorier end egentlige forskningsresultater. Filosofi er en forudfattet tilgang til eksempelvis en problemstilling, hvor drivmidlet ofte er lidenskab, engagement og undren – i modsætning til dokumenterbare facts. Når man vælger at anskue emner og problemstillinger ud fra en filosofisk vinkel, så er det ikke længere foreneligt med den naturvidenskabelige tilgang, som efter min mening er den eneste tilgang, der kan benyttes til bl.a. at få bekræftet om en given behandling virker. Teorien om de funktionelle lidelser har hele tiden mest lignet en filosofi, og kan vel derfor næppe kaldes forskning. Dette er måske også forklaringen på, at de forskere som bekender sig til de funktionelle lidelser, tilsyneladende vælger at overse de forskningsresultater som fremkommer i somatisk regi.


MANGLENDE HØRINGSSVAR Når jeg læser hvem der er inviteret til at afgive høringssvar, undrer jeg mig over, hvordan de inviterede er blevet udvalgt, og om der er andre inviterede end dem der fremgår af høringssvarene. Eksempelvis mangler der ekspertudtalelser vedrørende to af de såkaldt ”funktionelle lidelser”, hvor der den seneste tid er fremkommet forskningsresultater, som står i kontrast til Forskningsklinikkens teorier: • Vedrørende ”irritabel tyktarm” er der gennem de seneste år fremkommet resultater som viser, at der kan være en organisk forklaring på mange af tilfældene. Senest har der været en radioudsendelse http://www.dr.dk/P1/Sundhed/Udsendelser/2012/06/12142303.htm, hvor forskere fra Hillerød Hospital har fortalt om deres forskningsresultater og behandlingsmetoder, som bl.a. viser at mange af tilfældene skyldes kronisk forstoppelse som kan afhjælpes med en speciel behandling, som disse forskere har udviklet. Det vil da være under al kritik, hvis patienter, som med succes kan behandles efter disse nye behandlingsmetoder, i stedet havner i psykiatrien. • Vedrørende uforklarlige ”hjertesmerter” så er der ligeledes fremkommet ny forskning fra Bispebjerg Hospital, som viser at mange kvinder med ”uforklarlige” brystsmerter går med belastende og farlige hjerteproblemer uden at få en klar diagnose og behandling fordi det ikke umiddelbart har været muligt at afsløre forsnævringer i deres kranspulsårer - http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article1789951.ece. Disse kvinder er i stor fare for at ende med diagnosen ”funktionel lidelse”, hvis Jeres vejledning bliver indført hos de praktiserende læger. Hvorfor er Jeres udkast til vejledning ikke blevet kommenteret af eksperter fra de specialer, som ved mest om henholdsvis ”irritabel tyktarm” og ”uforklarlige hjertesmerter?


FORSKNINGSRESULTATER VEDRØRENDE ”FUNKTIONELLE LIDELSER" Det eneste egentlige forskningsresultat vedrørende ”funktionelle lidelser”, som jeg har hørt om, blev omtalt i bl.a. TV2 den 30. april under overskriften ” Ny viden kan redde Nete og 10.000 andre danskere”. Ifølge den undersøgelse som TV programmet refererer til, så skulle undersøgelsen angiveligt bevise, at forskere på Forskningsklinikken på Århus Universitetshospital, har fundet en behandling, som virker på de sygdomme, som Forskningsklinikken kalder ”funktionelle lidelser”. Når man nærlæser undersøgelsen, vil man opdage, at der er tale om et særdeles magert forskningsresultat, som kun omfatter en mindre gruppe personer. 50 % skulle få det bedre og 25 % markant bedre. I undersøgelsen kan man læse, at 54 (!) personer har fået kognitiv adfærdsgruppeterapi. En kontrolgruppe på 66 personer har fået 'almindelig behandling' hos deres egen læge, hvilket i praksis nok vil sige 'ingen behandling'. De 25 %, som fik det markant bedre, er vel i sig selv ikke udtryk for at behandlingen virker? Ved man noget om, hvor mange der ville have fået det bedre, hvis de IKKE var blevet henvist til klinikken? Det kan meget vel være 25 % - tiden læger som bekendt mange sår. Der mangler også en opgørelse på, om der er nogle, der har fået det VÆRRE efter behandlingen. Og der nogle, som er ”droppet” ud af undersøgelsen, og er der nogle der er blevet fravalgt fordi de var for syge – og dermed kunne have påvirket resultatet i en anden retning? Jeg vil tro, at de fleste smerteklinikker kan fremvise de samme resultater – uden at det dog er bevis for en funktionel lidelse. Enhver omsorg og forståelse vil give lidt lindring og opmuntring, hvis man har en langvarig kronisk lidelse. Tilsyneladende har man heller ikke haft en kontrolgruppe med fysiske diagnoser i undersøgelsen - det kunne jo være interessant, at vide om de ville opnå samme "tilfredshed".


UDGIVELSE AF VEJLEDNINGEN BØR STOPPES På baggrund af de høringssvar, som jeg har læst, og på baggrund af ovenstående, så vil jeg hermed anmode om, at I stopper det videre arbejde med vejledningen, da en udsendelse af en vejledning baseret på den nuværende viden, kan blive en menneskelig, samfundsmæssig og medicinsk katastrofe for rigtig mange sygdomsgrupper.


Med venlig hilsen Berit Rask, Bestyrelsesmedlem i Arbejdsskadeforeningen AVS

Sponsor

Berit Kjærulff Rask Bestyrelsesmedlem i Arbejdsskadeforeningen AVS BEMÆRK venligst, at du skal vælge at lade sit navn vise på petitionen, sådan at der ikke er ANONYME bidrag! ELLER send din underskrift til beritrask@mail.tele.dk. PLEASE TAKE NOTICE: You will have to choose to show your name on the petition, so that it won't appear ANONYMOUS. Anonymous signatures are deleted, and will therefore be lost. OR please send your signature by an email named 'petition' to beritrask@mail.tele.dk.

Links

Share for Success

Comment

525

Signatures