vrienden_van familie_javed 0

STOP Uitzetting Familie Javed!

1062 signers. Add your name now!
vrienden_van familie_javed 0 Comments
1062 signers. Almost there! Add your voice!
85%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Wij roepen staatssecretaris Harbers op de familie Javed uit Veessen met rust te laten. Laat ze niet uit het land zetten zoals dat vorige week is gebeurd met de familie Israël uit Epe.

Het christelijk Pakistaans gezin uit Veesen kan over 6 weken asiel aanvragen in Nederland. Vader, moeder en de dochters van 7 en 13 jaar zijn volledig opgenomen in de lokale kerk en gemeenschap en goed geïntegreerd. De dochters spreken vloeiend Nederlands en doen het goed op school. Wij verzoeken de staatsecretaris dit gezin in Nederland asiel te laten aanvragen.

Vanwege de uitzetting van de familie Israël door de Dienst Terugkeer en Vertrek regio Apeldoorn, leeft het gezin Javed nu in angst. Ze hebben daarom noodgedwongen hun toevlucht gezocht naar een achterhuis in een andere regio. Wij verzoeken de staatsecretaris zo spoedig mogelijk een einde te maken aan deze mensonwaardige situatie door van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik te maken en de familie Javed toestemming te geven asiel in Nederland aan te vragen.

For English: Use Google Translate

Schrijf een ondersteunend bericht op Facebook : https://www.facebook.com/vriendenjaved/

"Belangrijk genoeg om nog maar eens te delen...

Zo triest dat je je angstig en opgejaagd als gezin moet verstoppen.

Uitgeput ,wantrouwend, verdrietig, moedeloos, wanhopig,ontheemd en bang voor de NL overheid...maar ook hoopvol, vertrouwend, moedig, blij, genereus, bereid om alles te doen voor je, betrokken, gastvrij, bescheiden en liefdevol voor hun naasten.

[De familie is] Een voorbeeld voor iedereen" - Commentaar 15 Maart bij Petitie van DorpsgenootACHTERGRONDEN:

Vrienden van familie Javed geschokt

De vrienden van de familie Javed zijn geschokt dat de staatssecretaris de familie Israel vorige week heeft laten uitzetten ondanks de goede redenen die zijn aangevoerd en de ruim 4500 handtekeningen die onder de petitie “stop uitzetting familie Israel” zijn geplaatst.

De burgemeester van Epe is van mening, dat hij niet de mogelijkheden had om de uitzetting tegen te houden. De staatssecretaris, die wel de bevoegdheid heeft, heeft daar geen gebruik van willen maken vanwege het kabinetsbeleid en omdat de familie Israel vanuit dat beleid bezien “geen bijzonder geval” zou zijn. De toegezegde nadere argumentatie is vanuit de staatssecretaris niet gekomen. Dat schept de verwachting dat andere gezinnen in een vergelijkbare situatie ook zonder pardon automatisch het land uitgezet zullen worden.

Wij roepen de staatssecretaris nogmaals op gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid om bij de uitvoering van het kabinetsbeleid de bijzondere omstandigheden van individuele gevallen mee te wegen. Laat de familie Javed in Nederland asiel aanvragen!

Pech of buitensporig hard uitzettingsbeleid?

Wij vernemen uit journalistiek onderzoek dat er enige tientallen christelijk Pakistaanse families naar Nederland zijn gekomen. Voor de meesten daarvan is kennelijk geen gebruik van de Dublin regels gemaakt om ze uit het land te zetten, en kunnen zij daarom na een verblijf van 18 maanden in Nederland asiel aanvragen. Er is in de pers (RD 10 maart) sprake van dat de familie Israel “pech” gehad zou hebben. Kennelijk voert de Dienst Terugkeer en Vertrek haar werk in de regio Apeldoorn aanmerkelijk scherper uit dan elders in het land.

Wij maken ons om deze reden ernstig zorgen over de familie Javed woonachtig te Veessen (Gemeente Heerde), die in dezelfde regio woont als de familie Israel en wiens situatie zeer vergelijkbaar is. Ook de familie Javed is een christelijk Pakistaanse familie die wegens geweld is gevlucht. Wegens omstandigheden zijn zij uiteindelijk in Nederland terecht gekomen. Volgens de Dublin regels kan Nederland desgewenst een beroep doen op Portugal om daar asiel aan te vragen. Het is echter zeer riskant de familie uit te zetten naar Portugal, vanwege de feitelijk slechte opvang van asielzoekers daar. Het risico dat zij teruggestuurd worden naar Pakistan is zeer groot. Ook voor dit gezin is terugkeer naar Pakistan levensbedreigend omdat een fatwa tegen het hele gezin is uitgevaardigd. Er mag ons inziens niet van de gebruikelijke juridische fictie uitgegaan worden dat de familie in Portugal een even goede en eerlijke kans via een asielprocedure krijgt als in Nederland. Dat is in feite niet zo.

De familie Javed verkeert in angst

De familie Javed verblijft al ruim een jaar in Heerde en kan over circa 6 weken legaal asiel in Nederland aanvragen. De beide dochters (6 jaar en 15 jaar) spreken vloeiend Nederlands en doen het uitstekend op school. Ook vader en moeder integreren zeer wel, doen vrijwilligerswerk en zijn ook volledig opgenomen in de lokale kerk en gemeenschap. Ze zijn in feite al ingeburgerd. Vanwege het langdurige verblijf, de goede integratie had het gezin een goed vooruitzicht en een positieve kijk op het leven.

Wij hebben de afgelopen weken met verdriet waargenomen hoe het gezin Javed volledig ontwricht is geraakt door de ontwikkelingen in Epe. Men leefde de afgelopen weken voortdurend met de angst net als de familie Israël, zonder aankondiging, door een politiemacht afgevoerd te worden en in detentie gezet te worden. De familie sliep niet meer. De oudste dochter, die zeer goed begrijpt wat hier aan de hand is, is zeer beangstigd en gaat niet meer naar school. Zij is bang dat haar kans op een opleiding en toekomst haar volledig zal ontvallen. De grond onder haar voeten valt zo weg, en zo wil ze niet verder leven. De ouders kunnen de situatie psychisch niet meer aan. Men is beangstigd en depressief.

Familie Javed verblijft nu in een “achterhuis”

Op Zondag 11 maart heeft het gezin een veilig heenkomen moeten zoeken in een achterhuis op een onbekende locatie in een andere regio. Zij zullen daar in afzondering moeten verblijven in de hoop de 18 maanden vol te kunnen maken en over 6 weken terug te kunnen keren naar hun woonverblijf in Veessen en legaal asiel in Nederland te kunnen aanvragen.

WIj vinden het onvoorstelbaar dat we anno 2018 in een land leven waar we families met hun kinderen in een achterhuis moeten onderbrengen uit angst voor hun leven. Het is schokkend te moeten constateren dat we niet langer er op kunnen vertrouwen dat onze overheden op een humane wijze met deze groep vluchtelingen zal omgaan. Wij maken bezwaar tegen de volledige automatische wijze waarmee de overheid en haar diensten de uitzetting van kwetsbare ‘Dublin gevallen’ ten uitvoer brengen. Men wekt in de media de indruk dat het nou eenmaal de regels zijn en dat het niet anders kan. De waarheid is echter dat deze harde lijn, waarin regels boven barmhartigheid gaan, een politieke keuze is van deze regering, en dat de staatssecretaris er voor kiest dit streng, zonder oog voor bijzondere groepen en individuele gevallen, ten uitvoer te brengen.

Wij roepen de staatssecretaris op om van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik te maken en de familie Javed te ontzien.

Laat de familie Javed niet vele weken in een achterhuis zitten!

Share for Success

Comment

1062

Signatures