Наталија иванова 0

Not every person is aware about the damage that poison can cause

423 people have signed this petition. Add your name now!
Наталија иванова 0 Comments
423 people have signed. Add your voice!
43%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Our organisation about protecting the animals „Fauna“ is concerned about the poisoning in our town, Strumica in Macedonia. We had series of poisoned dogs and cats this month. Not only stray dogs suffer, but also the pets that people care about and keep them in their homes. We had a case where a pet got poisoned just by walking by the center of the town, so the conclusion is that poison is placed everywhere in the town. Those kind of chemicals can be in hands of the wrong persons, so we want to limit the number of poison which can be sold. To do that, we propose every person who buys poison to tell the seller for what use he's buying it and the job of sellers who sell those kind of chemicals is to write their names and addresses strictly from and ID, so we could check who could be the person who is poisoning all those pets and stray cats and dogs in our town. Please help, so we can stop the terror that dogs suffer in this town, poisoning is not a human way to get rid of the stray dogs. We have like 15 dogs poisoned this month! Help us !


Нашето Здружение за заштита на животните „Фауна“, е загрижено за труењето во нашиот град Струмица, во Македонија. Имаме неколку наврати на труење на животни овој месец. Не страдаат само уличните животни, ами и оние кои се нечии миленици, за кои некој се грижи и ги чува во својот дом. Имавме случај на затровен миленик после негово шетање низ центарот на градот, односно отров има поставено секаде, Такви хемикали со кои се трујат животните можат да паднат во лоши раце, па ние сакаме да ја ограничиме нивната продажба. За да успееме во тоа, предлагаме секој кој ќе сака да купи отров да каже на продавачот за која намена му треба, а продавачот на отрови да го запише истото и податоци за оној кој купил како име, презиме и адреса, исклучиво напишани од негова лична карта. Ве молиме помогнете за да го спречиме теророт кои нашите кучиња го преживеваатм труењето не е хуман начин да се ослободиме од уличните кучиња. Има околу 15 кучиња отруено овој месец. Ве молиме, помогнете!

Share for Success

Comment

423

Signatures