Ninoslav Korasić 0

Stop najezdi komaraca u Sisku

42 people have signed this petition. Add your name now!
Ninoslav Korasić 0 Comments
42 people have signed. Add your voice!
5%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Mi kao grupa građana, većinom roditelja male djece, pokrenuli smo na društvenoj mreži Facebook stranicu/grupu „Plik na pliku na djeci u Sisku“ preko koje smo željeli ukazati na problem najezde komaraca na području grada Siska. Grupa u trenutku pisanja ovog dopisa broji 1083 člana, a u proteklih mjesec dana bili smo prisutni u Večernjem listu, Dnevniku NOVE TV, te mnogim internetskim portalima koji su pratili objavljene slike uboda na našoj djeci, a koje su roditelji objavljivali na stranici.

Smatramo kako se na problem najezde komaraca u našem gradu ne gleda s dovoljnom ozbiljnošću i pozornošću i neprihvatljivo nam je da su naša djeca, a i mi stariji, osuđeni na bezbrojne ubode komaraca. Također stava smo da je najezda komaraca već sada javno zdravstveni problem jel je pitanje vremena kada će ti komarci početi prenositi zarazne bolesti u puno većoj mjeri nego je to danas. No i danas nisu beznačajne posljedice uboda komaraca. Dovoljno je pogledati dijelove tijela naše djece, mnogi roditelji uzimaju bolovanja i moraju biti s djecom kod kuće zbog temepratura, oteklina i sl. prouzrokovanih ubodima komaraca. Uz to, grad Sisak u svojim planovima ima podizanje kvalitete života svojih građana. Uređuju se biciklističke staze, dječja igrališta, planiraju se šetnice, bazen i sl. No, sve je to uzalud ukoliko vi ne možete van iz kuće nakon 18 sati. Smiješno i istovremeno žalosno je prošetati kroz grad oko 19 sati i vidjeti kako svi mašu rukama, grančicama, kako ne možete stati dvije minute da s nekim progovorite riječ dvije i kako izgledaju ruke, noge i lica djece.

Ne prihvaćamo tezu o globalnom zatopljenju, klimatskim promjenama i sl. Puno je nebrige, nečinjenja i nezainteresiranosti da se problemu pristupi sustavno i sa željom da se isti riješi. Jasno je da se Sisak zbog svoje nadmorske visine, tri rijeke, močvarne okolice i sl. nikad neće u potpunosti moći riješiti komaraca, no bio je Sisak i prije 25 godina na istom ovom položaju, pa se komarce moglo istrpiti i zaštiti se od njih.

Detektirali smo glavne probleme:

 • Ne održavanje korita rijeka, nasipa, vodotokova itd. od strane Hrvatskih voda i drugih nadležnih institucija što dovodi do velikog broja poplavnih područja koja su idealna staništa komaraca
 • Ne održavanje zelenih površina u vlasništvu države, grada i privatnih osoba što znatno utječe na porast populacije komaraca
 • Nedostatak edukacije građana o načinima na koji mogu oni sami u svojim dvorištima, njivama i ostalim zelenim površinama spriječiti razmnožavanje komaraca
 • Nepostojanje nikakvog nadzora niti sankcija za sve one koji na svojoj imovini „uzgajaju komarce“
 • Larvicidno i adulticidno tretiranje sa zemlje koje ne daje gotovo nikakve rezultate, te zabrana tretiranja komaraca iz zrakoplova.

U cilju rješavanja problema najezde komaraca na području grada Siska predlažemo gradu da formira Tim za obranu od najezde komaraca po uzoru na slične primjere u Europi i Svijetu, http://www.cmmcp.org/

Tim bi, uz sadašnji Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, bilo potrebno proširiti sa predstavnicima Hrvatskih voda, Grada Siska, biologa, veterinara, pčelara itd.

Taj tim bi sustavno radio na sprječavanju najezde komaraca na području grada Siska tijekom cijele godine. Znači, planski, sustavno, organizirano.

Obzirom na trenutno neizdrživu situaciju što se tiče brojnosti i uboda komaraca zahtjevamo hitno tretiranje iz zraka, jel se tretiranje sa zemlje iz vozila pokazalo neefikasnim. Zaprašivanje iz aviona nebi trebala biti praksa, treba raditi na prevenciji, no mislimo da sada izbora nema. Naprosto, broj komaraca je preveliki. Sisak može ishodovati dozvolu za avio zaprašivanje jel je isto kao i Osijek bio na prvoj crti bojišta, isto kao i Osijek ima okolicu gdje su se vodile borbe i gdje ima zaostalih minsko eksplozivnih sredstava, te kao glavni argument, ništa do sada korišteno se nije pokazalo djelotvronim. Na to se itekako može grad pozvati jel tako izijekom stoji u PRAVILNIKU O NAČINU PROVEDBE OBVEZATNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE. Dakle, u članku 14. tog Pravilnika stoji:

Primjena pesticida toplim ili hladnim zamagljivanjem iz zrakoplova zabranjena je nad naseljenim područjima, nacionalnim parkovima i ostalim zaštićenim područjima.

Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, primjena pesticida toplim ili hladnim zamagljivanjem iz zrakoplova nad naseljenim područjima, nacionalnim parkovima i ostalim zaštićenim područjima dozvoljena je:

– ako je područje iz stavka 5. ovoga članka minirano, poplavljeno ili nedostupno iz drugog objektivnog razloga, ili

ako proces dezinsekcije nije moguće obaviti na drugi, svrsishodan način.

Također, smatramo da Grad Sisak može odmah krenuti sa edukacijom građana kako bi i oni u svojim dvorištima, gnojnicama, otvorenim šahtama, njivama spriječili razmnožavanje komaraca. Potrebno je izraditi letak u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo i distribuirati ga uz Sisački vjenisk koji se i onako dijeli po kućanstvima. Također, za sezonu 2016. potrebno je učiniti slijedeće:

 • Angažirati komunalne redare ili neke druge službe koje bi nadzirale javnu i privatnu imovinu sa ciljem evidentiranja i identificiranja potencijalnih staništa komaraca. Redari bi imali obvezu upozoriti vlasnike imanja da saniraju šikaru ili stajaću vodu, a ukoliko isto ne naprave, snosili bi sankcije. Dakle, ukoliko netko „uzgaja“ komarce u dvorištu za isto će snositi kaznu.
 • Otvoriti besplatnu telefonsku liniju na koju bi građani mogli prijaviti lokacije koje je potrebno tretirati, bilo da se radi o privatnoj ili javnoj imovini. I sada takva linija postoji u Zavodu za javno zdravstvo, no građani su malo informirani oko toga.
 • Otvoriti web stranicu koja bi sadržavala sve referentne podatke vezane uz obranu od najezde komaraca
 • Putem medija, radio postaje, obavještavati građane na koji način mogu spriječiti razmnožavanjer komaraca u vlastitim dvorištima
 • Putem društvenih mreža informirati građane, educirati i obavještavati
 • U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo organizirati edukacije po prigradskim naseljima i selima u okolici Siska, podjelu letaka, te ukoliko je moguće i kapsula koje bi građani sami bacali u vode stajaćice na svojim iamnjima kako bi spriječili razmnožavanje komaraca.
 • U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje organizirati Javne radove na uređenju zelenih površina, uništavanju staništa komaraca i sl.

Smatramo da se primjenom svih ovih mjera može znatno smanjiti broj komaraca. Pozivamo sve odgovorne i nadležne na suradnju i na ozbiljnost u vezi rješavanja problma najezde komaraca na području Siska.

Share for Success

Comment

42

Signatures