STOP înstrăinării terenurilor din proprietatea primăriei s. Șerpeni și licitațiilor dubioase! PENTRU transparență în procesul decizional!

72 people have signed this petition. Add your name now!
72 people have signed. Add your voice!
72%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Subsemnații, locuitori ai s. Șerpeni, ne exprimăm îngrijorarea profundă în legătură cu Decizia nr. 05/09 din 4 octombrie 2021 cu privire la organizarea licitației. Întrucât adoptarea acestei decizii a avut loc cu încălcarea prevederilor Art. 8, 17 ale Legii Nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală și Art. 7, 8, 9, 10, 11 ale Legii privind transparența procesului decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008 și există bănuieli rezonabile precum că vânzarea acestor terenuri va cauza prejudicii pe termen lung locuitorilor satului, cerem suspendarea deciziei sus-menționate și re-examinarea oportunității vânzării la licitație a terenurilor respective, asigurând respectarea principiilor transparenţei procesului decizional (Articolul 5 al Legii privind transparența procesului decizional): a) informarea, în modul stabilit, a şerpenenilor despre iniţierea elaborării deciziilor şi despre consultarea publică pe marginea proiectelor de decizii respective; b) asigurarea de posibilităţi egale pentru participarea cetăţenilor la procesul decizional.

În acest context, cerem:

1. Organizarea consultărilor publice (inclusiv a adunărilor cu sătenii) la tema vânzării la licitație a terenurilor din proprietatea primăriei și în alte probleme de importanță deosebită pentru locuitorii satului.

2. Transmisiunea în regim on-line a ședințelor Consiliului local, astfel încât să poată fi asigurat dreptul cetățenilor stipulat în art. 17 al Legii privind administraţia publică locală.

3. Informarea sătenilor despre terenurile vândute în ultimii 10 ani, cu argumentarea necesității de a le vinde și raportarea privind modalitatea de utilizare a mijloacelor financiare rezultate din vânzare.

4. Suspendarea oricăror altor acțiuni de vânzare a terenurilor din proprietatea autorității publice locale, până la instituirea unor mecanisme funcționale viabile de asigurare a transparenței în procesul decizional.

Suntem preocupați de soarta ecologică, peisagistică și economică a patrimoniului satului Șerpeni și cerem ca autoritatea publică locală să nu admită înstrăinarea și distrugerea acestui patrimoniu.

Share for Success

Comment

72

Signatures