Manuela Petrović 0

STOP buke i preglasne muzike bez razloga tokom dana! NDALO zhurmën dhe muzikën me zë të lartë për asnjë arsye gjatë ditës!

17 people have signed this petition. Add your name now!
Manuela Petrović 0 Comments
17 people have signed. Add your voice!
2%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Dragi prijatlji, sugradjani!

Svakim danom se suocavamo galamom od strane nasih komsija koji u vecini slucajeva namerno rade da bi nas ometali. Postoje mnogi ljudi, gotovo u svakoj kuci najmanje jedna osoba koje je bolesna i ne moze da trpi galamu, neko ko po ceo dan radi i umoran/a je kako psihicki tako i fizicki, i kada dodjete kuci nemate mira od preglasne muzike bez ikakvog razloga za slavlje, ili neke druge buke koja vam remeti mir i odmor. Cilj ove peticije je da se Zakon o Javnom Redu i Miru, clan 8 promeni tako da svako ko stvara nepotrebnu i nepodnosljivu buku koja dopire do okolnih stanovnika ili ulice i uznemirava druge osobe tokom CELOG DANA bude kaznjen za prekrsaj.

Të ndruar miq, bashkëqytetarë!

Çdo ditë ne jemi duke u ballafaquar me zhurëm nga ana e fqinjëve tanë, ku në shumicën e rasteve qëllimisht ndërhyjn për të na penguar. Ka shumë njerëz, pothuajse çdo shtëpi të paktën një person i cili është i sëmurë dhe nuk mund të tolerojnë zhurmën, dikush që punon gjatë gjithë ditës dhe është i lodhur si psikologjikisht ashtu dhe fizikisht, dhe kur të kthen në shtëpi nuk kanë qetësi nga muzikës me zë të lartë për asnjë arsye të dukshme për të festuar, ose disa zhurma të tjera që janë shkakë i shqetësimit. Qëllimi i këtij peticioni është se Ligji për Rendin dhe Qetësinë Publike, Neni 8 citon për këdo që krijon një zhurmë të panevojshme dhe të patolerueshme që arrin përreth banorët apo jashtë në rrugë dhe ngacmon një person tjetër Gjatë Gjithë Ditës të dënohet për kundërvajtje.

Share for Success

Comment

17

Signatures