Bert Cornillie 0

Steunregister: Universitas aan de K.U.Leuven

3207 people have signed this petition. Add your name now!
Bert Cornillie 0 Comments
3207 people have signed. Add your voice!
65%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

English version below Aan alle personeelsleden en studenten van de K.U.Leuven Op woensdag 3 december kregen we van de Inrichtende Overheid een korte e-mail met de droge mededeling dat na een evaluatie beslist werd het mandaat van de rector niet te verlengen. Via de officiële kanalen werd echter niet meegedeeld waarom de vastgestelde negatieve punten zwaarder doorwogen dan de positieve punten. Veel personeelsleden kunnen niet begrijpen hoe zo een drastische beslissing zonder debat aan onze universiteit kan opgelegd worden. Om onze verontwaardiging over deze gang van zaken te uiten, hebben we met een ad hoc werkgroep beslist om een register te openen waarin we de universitaire gemeenschap steun vragen voor de volgende punten: (i) Wij vragen algemene rectorverkiezingen als enige bindende evaluatieprocedure. (ii) Wij vragen een universitas-profiel voor onze rector, dat overigens krachtdadig bestuur niet hoeft uit te sluiten. (iii) Wij vragen waardering voor de merites van de huidige rector en van zijn ploeg. Des te meer omdat een woord van dank in de communicatie van de externe bestuurders pijnlijk ontbrak. (iv) Wij vragen open communicatie, dwz meer dan een korte e-mail die dan resulteert in een discussie in de pers. U kan het steunregister hier ondertekenen door uw gegevens in te vullen en op “sign petition” te drukken. U hoeft geen rekening te houden met de sponsor site die bij de registratie geactiveerd wordt. We hebben het register overhandigd aan de rector, aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en aan de voorzitter van de Inrichtende Overheid. We sturen hen ook bijkomende updates. We danken u voor uw massale steun! Bert Cornillie Anke Gilleir Jean-Christophe Verstraete PS: bij sommige ondertekenaars verscheen het ingetijpte commentaar niet. We zijn aan het uitzoeken wat de oorzaak kan zijn. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ To all staff and students of the K.U.Leuven On Wednesday 3 December, the Board of Governors of the University sent us a short e-mail, coldly stating that, on the basis of an evaluation, it had decided not to extend the Rector's term. We were not told why the negative points in the evaluation outweighed the positive ones. Many members of staff cannot understand how such a drastic decision can be imposed on the university without any form of debate. To express our indignation at this procedure, we have decided to open a petition in which we ask the support of colleagues and students for the following points: (i) We demand general elections as the only binding procedure for evaluation. (ii) We demand an “universitas” definition of the position of Rector, which is not incompatible with decisive leadership. (iii) We demand respect for the work done by the present Rector and his team. This is all the more necessary because any form of thanks was glaringly absent in the communication by the Board of Governors. (iv) We demand open communication, i.e. more than a short e-mail resulting in a discussion in the press. You can sign the register here by filling in your details and clicking “sign petition”. Please ignore the sponsor site that is activated on registration. We presented the petition to the Rector, the chair of the Board of Governors, and the University Council before the Christmas holidays. Updates are being sent to them. We thank you for your strong support. Bert Cornillie Anke Gilleir Jean-Christophe Verstraete

Sponsor

Een initiatief van een groep ZAP-leden. Het debat over onze universiteit wordt sinds 4 januari verder gevoerd op de volgende website: http://kuleuvenna2008.wordpress.com/

Links

Meer opinies vindt u op http://wwwling.arts.kuleuven.be/fll/grammars/index.htm Er is ook de Knack-poll (scrollen tot onderaan) http://www.knack.be Ondertussen is ook de VAPL gestart met een bevraging van de personeelsleden over de evaluatieprocedure, wat we alleen maar kunnen toejuichen: http://www.kuleuven.be/vapl/bevraging/
Share for Success

Comment

3207

Signatures