Maaika Santana 0

Sans papiers mogen geen speelbal zijn in politiek!

220 signers. Add your name now!
Maaika Santana 0 Comments
220 signers. Almost there! Add your voice!
88%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

De universiteit moet instaan voor creatief, stimulerend, maatschappelijk relevant en grensverleggend onderwijs en onderzoek. Net als de ULB, heeft de VUB van het vrij onderzoek een principekwestie gemaakt. Vrij onderzoek en daarop gesteund onderwijs kunnen echter alleen gedijen in een ruimte die daadwerkelijk wars is van inmenging en controle van de staat en andere private actoren met andere belangen. Daarom zijn universitaire campussen, net als kerken, open en beschermde plekken of nog, gastvrije plaatsen waar uitgestotenen een veilige haven kunnen vinden. Het is daarom ook zeer begrijpelijk dat uitgerekend de VUB die (net als de ULB, alweer) de onafhankelijkheid en vrijheid van hun onderzoek en onderwijs bijzonder hoog koesteren, al een aantal weken enkele tientallen mensen zonder papieren herbergt. Wij willen onze academische overheid feliciteren om haar humanistische en solidaire houding tegenover dit schrijnend menselijk probleem. Wij willen de studenten en collega's feliciteren die zich al die weken hebben bekommerd om deze mensen die zich in bijzonder moeilijke en kille omstandigheden moeten redden. Wij denken dat de opvang en het steunen van deze actievoerders voor mensenrechten en 'vrij verkeer van personen' perfect past in het perspectief van een universitaire campus als vrijplaats. Zelfs al nemen we als universiteit onze verantwoordelijkheid op, toch is het niet onze opdracht noch zijn we gewapend om het probleem hier en nu, laat staan meer in het algemeen, op te lossen. Wij, studenten en personeel van de VUB, vragen dus ook met aandrang aan de eerste minister en aan zijn regering om nu eindelijk het eigen regeerakkoord in maatregelen om te zetten en deze mensen in hun rechten en waardigheid te herstellen. Men heeft de zaak laten verrotten, het is nu hoog tijd om een beslissing nemen. Mensenrechten zijn geen speelbal in politiek getouwtrek, zij zijn er niets minder dan het principe van. Wij eisen dat de regering van dit land, zoals de overheid van de VUB al deed, zijn eigen basisprincipe zou naleven. Deze oproep en steuntekst is ontstaan vanuit de gemeenschap van de Vrije Universiteit Brussel. Als u deze tekst mee wil onderschrijven, specificeer dan bij ‘comments’ of u personeelslid of VUB-student bent. Gelieve niet anoniem te stemmen!

Sponsor

leden van de VUB- gemeenschap
Share for Success

Comment

220

Signatures