Kyran Kimberlee 0

Stephen Kinnock support a Final Say on Brexit / Stephen Kinnock, gefnogi rhoi Y Gair Olaf i'r bobl ar y fargen Brexit

18 people have signed this petition. Add your name now!
Kyran Kimberlee 0 Comments
18 people have signed. Add your voice!
2%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

As residents of Aberavon, we call on our MP Stephen Kinnock to support a Final Say on the Brexit deal. The promises made for Brexit have been broken. The current deal and proposals such as Norway+ offer no real clarity and would leave the UK as a rule-taker, having to obey rules set by Brussels with no say over any of them. We now know the real facts about the real costs of leaving the EU and we want a final say on Wales’ future and the future of our industry and our jobs.

Without a consensus in Westminster, and with the government in an interval, it is time to let the people have the Final Say on what kind of Brexit they want, and to support the Labor Party Conference Policy.

___________________________________________________________________


Fel trigolion Aberafan, galwn ar ein AS, Stephen Kinnock, i gefnogi rhoi Y Gair Olaf i’r bobl ar y fargen Brexit. Mae’r addewidion a wnaed o blaid Brexit wedi’i torri. Nid yw’r fargen Brexit na chynigion eraill fel Norway+ yn rhoi sicrwydd i ni a byddai’n rhaid i’r DU ddilyn rheolau o Frwsel heb i ni allu cael dweud ein dweud ynglyn â nhw. Rydym nawr yn gwybod y gwirionedd ynglyn â gadael yr UE a’r gwir gost. Rydym am gael y dewis olaf ar ddyfodol Cymru a dyfodol diwydiant a’n swyddi.

Heb gonsensws yn San Steffan, a gyda’r llywodraeth mewn cyfwng, mae’n amser i adael i’r bobl gael Y Gair Olaf ar ba fath o Brexit sydd eisiau arnynt, a chefnogi Polisi Cynhadledd y Blaid Lafur.

Share for Success

Comment

18

Signatures