Sostanok so ministerot za zdravstvo na RM

Kristijan Kuzelov
Kristijan Kuzelov 0 Comments
109 Signatures Goal: 150

Nie reprezentativna grupa na diplomirani medicinski laboranti barame sostanok so ministerot za zdravstvo za da gi izneseme nasite baranja vo odnos na promena na nasiot status vo zdravstveniot sistem. Vrsenje promeni i dopolnuvanja vo Pravilnikot za potrebniot prostor,oprema i strucen kadar za osnovanje,pocnuvanje so rabota i vrsenje na zdravstvena dejnost vo zdravstveni ustanovi donesen od ministerot za zdravstvo vrz osnova na clen 60 stav (5) od Zakonot za zdravstvena zastita(,,Sluzben vesnik na Republika Makedonija'', broj 43/2012).

Sponsor

Kristijan Kuzelov,Karposeva br.100/A,Sveti NIkole Diplomiran laborant po medicinska laboratoriska dijagnostika

Links


Comment

109

Signatures

 • 5 years ago
  William Brazil
  5 years ago
 • 5 years ago
  Rosse Germany
  5 years ago
 • 5 years ago
  Svetlana United States
  5 years ago
 • 5 years ago
  Goca Spiroska Macedonia
  5 years ago
 • 5 years ago
  Milica Macedonia
  5 years ago
 • 5 years ago
  Пале Ѓорѓиева Macedonia
  5 years ago
 • 5 years ago
  Pale Gorgieva Macedonia
  5 years ago
 • 5 years ago
  Cvetanka Malincevska Macedonia
  5 years ago
 • 5 years ago
  Elena Gorgeska Macedonia
  5 years ago
 • 5 years ago
  Petar Gjorgijovski Macedonia
  5 years ago
 • 5 years ago
  Katerina Spasenovska Macedonia
  5 years ago
 • 5 years ago
  Aleksandra Stojanovska Macedonia
  5 years ago
 • 5 years ago
  Elizabeta Nastovska Macedonia
  5 years ago
 • 5 years ago
  Cvete Gorgievska Petreska Macedonia
  5 years ago
 • 5 years ago
  Daniela Risteski Macedonia
  5 years ago
See More