Pawel Szymonowicz 0

W sprawie naprawy Forum INFOKOLEJ

31 people have signed this petition. Add your name now!
Pawel Szymonowicz 0 Comments
31 people have signed. Add your voice!
31%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Do: 

Administracja Forum INFOKOLEJ 
Użytkownicy Forum 
forum@infokolej.pl 

PETYCJA


Zwracamy się w imieniu własnym oraz innych użytkowników Forum INFOKOLEJ, w sprawie, która nas głęboko niepokoi i smuci. Od pewnego czasu z przykrością obserwujemy zjawisko nadużywania powierzonych uprawnień przez niektórych moderatorów

Na naszym forum coraz częściej dochodzi do sytuacji, gdy bezwzględnie i brutalnie usuwane są wpisy z drobnymi nawet zastrzeżeniami do pracy moderatorów, oraz - co gorsza - przedstawiające poglądy choć trochę odmienne od radykalnych tez, wygłaszanych przez moderatorów. Sami zaś moderatorzy - czując się bezkarni, pozwalają sobie na obrażanie innych osób, w sposób który w wykonaniu zwykłego użytkownika - spotkałby się z natychmiastową karą. 

Indywidualne sprzeciwy kierowane bezpośrednio do moderatorów są praktycznie zawsze ignorowane lub spotykają się z brakiem zrozumienia.

W takiej sytuacji nie daje się prowadzić kreatywnego dialogu, co powinno być istotą Forum. Jest to atmosfera zastraszania i agresji, wprowadzona przez osoby o postawach autorytarnych. Użytkownik który spróbuje wyrazić swój pogląd - czy to nieprzychylny, czy to jedynie odmienny od poglądu grupy moderatorów - z wysokim prawdopodobieństwem może spodziewać się rychłego usunięcia wpisu, a także kary "wychowawczej" w postaci ostrzeżenia - często o wysokiej wartości, co łączy się z blokadą czynnego uczestnictwa w życiu forum. 

Sytuacja w której knebluje się wszelką krytykę, przypomina rozwiązania najgorszych systemów totalitarnych. Szczęśliwie, szkodliwość nie wykracza poza internetowe łamy Forum. Następuje jednak stopniowa degradacja społeczności serwisu - od wielu miesięcy z uczestnictwa rezygnują zarówno osoby o dużym autorytecie i doświadczeniu w sprawach kolejnictwa, jak i "szeregowi" uczestnicy, zniesmaczeni takim obrotem spraw. Inni obserwują to ze smutkiem, nie rezygnując, bo zależy im na przetrwaniu Forum. 

Uciszanie krytyki metodami siłowymi, jeszcze nigdzie na świecie nie doprowadziło do niczego dobrego. Z krytyką warto się zapoznać, rozważyć czy jest uzasadniona, ustosunkować się, wyciągnąć wnioski. Jeśli zostanie brutalnie stłamszona (bez pozostawienia najmniejszego śladu!) - nie ma szans na dyskusję, na naświetlenie problemów, szukanie rozwiązań. W ten sposób tworzy się reżim, z pogardą podchodzący do obywatela, czy użytkownika. 

Boimy się, że Forum z serwisu społecznościowego tworzonego wspólnie przez użytkowników, staje się folwarkiem udzielnych władców, nie zwracających uwagi na żadne zasady oprócz własnych decyzji i poglądów.


POSTULATY 

Będąc przedstawicielami społeczności Forum INFOKOLEJ, prosimy o wprowadzenie następujących rozwiązań: 

1. Stworzenie sekcji forum na zasadzie "Hyde Park", w której wpisy będą usuwane wyłącznie w razie oczywistego naruszenia prawa. Jedynie Administrator będzie miał uprawnienia by usuwać posty w takiej sekcji (na wniosek użytkowników lub moderatorów). Sekcja będzie służyć do publikowania wniosków, zastrzeżeń, skarg, odwołań od krzywdzących decyzji, a także do prowadzenia dyskusji o sposobach funkcjonowania Forum. 

2. Automatyczne wysyłanie powiadomień e-mail do autorów usuwanych wpisów. Powiadomienie powinno zawierać treść usuwanego wpisu, oraz rzeczowe uzasadnienie poadne przez moderatora. Nie może być tak, że 95% uzasadnień brzmi "post nie na temat". Zaproponowane rozwiązanie jest technicznie możliwe i funkcjonuje prawidłowo np. w serwisie ForumKolejowe.PL 

3. Możliwość zgłoszenia przez użytkowników Votum nieufności dla wskazanego moderatora. Po przejściu procedury głosowania, może nastąpić odebranie moderatorowi uprawnień. Należy zabezpieczyć procedurę przed nadużyciami, wprowadzając dostatecznie długie terminy głosowań, upewniając się że głosowanie jest sprawiedliwe, i nie są stosowane naciski na głosujących, oraz że ryzyko późniejszej zemsty będzie niskie. 

4. Zamiast usuwania - przenosić tematy wybrane do usunięcia do sekcji widocznej wyłącznie dla opiekunów Forum. Pozwoli to na ewentualne cofnięcie decyzji, w razie gdyby została ona uznana za niewłaściwą. Umożliwi wszystkim moderatorom i administratorom wgląd w pracę wszystkich opiekunów Forum i ocenę jej rzetelności. 
Wierzymy, że realizacja wymienionych rozwiązań pozwoli zbliżyć się do uzdrowienia sytuacji na Forum INFOKOLEJ. Nie chcemy, żeby Forum ulegało dalszej marginalizacji. Nie chcemy żeby było postrzegane jako siedlisko obsesji, nadużyć władzy, agresji, kłótni i sporów rozwiązywanych odgórnie metodą siłową. 

Liczymy na poważne potraktowanie wskazanych postulatów.


niżej podpisani
użytkownicy Forum INFOKOLEJ
autorem treści Petycji jest Paweł "psim" Szymonowicz

Aby zobaczyć kto już podpisał, kliknij w "signatures".

Pamiętajcie by sprawdzać co u nas nowego, zaglądając czasami do bloga.

Links


Share for Success

Comment

31

Signatures