Filip Van Reeth 0

sos-zurenborg

235 signers. Add your name now!
Filip Van Reeth 0 Comments
235 signers. Almost there! Add your voice!
94%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

De Stad Antwerpen is op het ogenblik bezig met het opstellen van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor Nieuw Zurenborg.  

Men wil hiermee de 12 ha bestaande uit de gronden van de voormalige gasfabriek (IGAO), De Lijn en de NMBS, die momenteel ingekleurd zijn als zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, omvormen tot een zone met woonbestemming, met andere woorden bouwgrond. Deze keuze vinden wij verkeerd. 

Op deze gronden zouden dan ongeveer 550 wooneenheden worden gebouwd, met woonblokken van 3 tot 14 verdiepingen hoog. Dat betekent 2000 tot 2500 nieuwe inwoners voor de wijk Zurenborg, waar nu reeds 6700 mensen wonen, dus een toename met zowat 30% ! Welke studie toont aan dat deze uitbreiding hier nodig is? 

De huidige bewoners van Zurenborg, en ook van de aanpalende wijken (postnummers 2018, 2600 en 2140) snakken naar een beetje groen en open ruimte.  

Daarom vinden wij dat de vrij te komen gemeenschapsgronden open ruimte moeten worden, ten dienste van de gemeenschap van Zurenborg en de aanpalende wijken; een groene zone – parkzone : PARK SPOOR OOST.  

Wij zijn bovendien van mening dat deze gronden niet geschikt zijn om als bouwgrond gebruikt te worden, gezien de geluidsoverlast door de spoorweg en de ring, de slechte luchtkwaliteit (o.m. fijn stof) door de nabijgelegen ring en Plantin en Moretuslei, en de nog grotere bevolkingsdichtheid die 550 nieuwe wooneenheden zouden meebrengen voor dit reeds dichtbevolkte gebied met weinig groen. 

De stad zal dit RUP indienen in april 2010; als dit goedgekeurd wordt, zal men deze grond beginnen vol te bouwen...

 

 

Ondergetekende, 

- gaat niet akkoord met opmaak van een RUP woonwijk Nieuw Zurenborg

- gaat niet akkoord met bestemmingswijziging van deze gemeenschapsgrond in bouwgrond

- vraagt invulling van deze gronden als groene zone- parkzone 

 

 

Sponsor

sos.zurenborg@gmail.com

Links

Share for Success

Comment

235

Signatures