همبستگي با ايران - آري

solidaridad iran SI
solidaridad iran SI 0 Comments
24 Signatures Goal: 100

نظر به اين كه، تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و تهديدات نظامي عليه ايران به اين منظور انجام مي‌شود كه مردم ايران را از حقوق به رسميت شناخته شده بين‌المللي خود مبني بر زندگي به عنوان يك كشور آزاد و مستقل، محروم كنند؛نظر به اين كه، اين تحريم‌هاي اقتصادي و تهديدات نقض آشكار ماده 2 منشور سازمان ملل مي‌باشد كه طبق مفاد آن كشورهاي عضو مي‌بايست "در روابط بين‌المللي خود از تهديد و يا استفاده از زور عليه تماميت ارضي و يا استقلال سياسي كشورها اجتناب كنند"؛نظر به اين كه، طبق معاهده دوجانبه سال 1981 الجزاير ايالات متحده صراحتا متعهد است كه از دخالت در امور ايران اجتناب كند؛نظر به اين كه، تحريم‌هاي اقتصادي اغلب راه جنگ را هموار مي‌كند؛نظر به اين كه، ايران به عنوان امضاء كننده معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي از "حق لاينفك " استفاده صلح آميز از فن‌آوري هسته‌اي برخوردار است؛نظر به اين كه، طبق گزارشات آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي هيچ مدركي دال بر پشتيباني از اين اتهام كه ايران در حال "برنامه‌ريزي براي توليد سلاح هسته‌اي است"، وجود ندارد؛

 

نظر به اين كه، لابي‌هاي سلطه‌گر كه امروز ايران را تهديدي براي صلح معرفي مي كنند، به منظور متعاقد كردن افكار عمومي به دروغ وجود سلاح هاي هسته‌اي در عراق را نيز مطرح ساخته و بهانه قرار دادند؛لذا، ما امضاء كنندگان زير از قدرت‌هايي كه ايران را تهديد مي‌كنند مي خواهيم كه:


-تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران را لغو كنيد!


-حق ايران براي توسعه و استفاده از انرژي هسته‌اي به منظور اهداف صلح‌آميز را به رسميت بشناسيد!


-تهديدات نظامي عليه ايران را متوقف كنيد!


Links


Comment

24

Signatures

 • 7 years ago
  S. R. Sarafrazi Iran, Islamic Republic of
  7 years ago
 • 7 years ago
  رضا یزدانی Iran, Islamic Republic of
  7 years ago
 • 7 years ago
  Reza Yazdani Iran, Islamic Republic of
  7 years ago
 • 7 years ago
  n hatami United States
  7 years ago
 • 7 years ago
  akbar zare hossein abadi Iran, Islamic Republic of
  7 years ago
 • 7 years ago
  g-alizadeh Iran, Islamic Republic of
  7 years ago
 • 7 years ago
  Vahid Haghighi Khoshkhou Denmark
  7 years ago
 • 7 years ago
  mohsen Iran, Islamic Republic of
  7 years ago
 • 7 years ago
  Ali Alef Iran, Islamic Republic of
  7 years ago
 • 7 years ago
  mahdi Iran, Islamic Republic of
  7 years ago
 • 7 years ago
  مهدی Iran, Islamic Republic of
  7 years ago
 • 7 years ago
  mohammad Iran, Islamic Republic of
  7 years ago
 • 7 years ago
  ایرانی سبز Iran, Islamic Republic of
  7 years ago
 • 7 years ago
  Nasim Jamdeh Iran, Islamic Republic of
  7 years ago
 • 7 years ago
  habib Iran, Islamic Republic of
  7 years ago
See More