Upprop för fortsatt resande med SJ kundkort

Erik Hellström
Anonymous 0 Comments
0 Signature Goal: 100

SJ upphör från den 28 februari att erbjuda biljettlöst resande på SJ Prio och övriga kundkort. Motiveringen är att det ibland uppstår tekniska problem, att tågvärdarna inte hittar bokningar etc. Därför tas möjligheten, valfriheten och förmånen bort från oss kunder på grund av ett tekniskt problem som ligger hos SJ. Ett problem som borde ha en enkel lösning, men som kräver investeringar eller lite eftertankte från dem. Vi tycker inte att SJ skall få ta bort denna, en av få kvarvarande fungerande förmåner, och vill därför att de hittar en lösning på problemet som inte förorsakar oss som resenärer.

Links


Comment

Signature

No signatures yet. Be the first one!