كمپين يك ميليون امضا براي تصويب قانون حمايت از حيوانات

43180 people have signed this petition. Add your name now!
43180 people have signed. Add your voice!
5%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

ما امضا كنندگان اين پتيشن معتقدیم شاید نشود امروز جلوی همه حیوان آزارها را بگیریم ولی ما نگاه به آینده داریم تا با تصویب قانون حمایت از حیوانات ریشه این عمل زشت برای نسل های آينده خشکانده شود و ديگر هيچ يك از مخلوقات خدا مورد آزار و شكنجه قرار نگيرند. لذا ما با امضاي خود و حضور در كمپين يك ميليون امضا براي تصويب قانون حمايت از حيوانات خواهان بررسي و پيگيري اين موضوع خواهيم بود

لينك عضويت در كانال تلگرام كمپين يك ميليون امضا براي تصويب قانون حمايت از حيوانات:

https://telegram.me/onemillionsign

Share for Success

Comment

43180

Signatures