Robert M 0

Avskaffa sexköpslagen!

516 signers. Add your name now!
Robert M 0 Comments
516 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Sexköpslagen bör avskaffas, och sexarbetare bör ges rättigheter eftersom: (1) Lagen bygger på radikalfeminstiska dogmer och inte vetenskapliga fakta. (2) Lagen driver prostitutionen under jorden,och ger en grogrund för kriminella ligor och trafficking. (3) Lagen har inverkat negativt på sexarbetarnas säkerhet och arbetsmiljö. (4) Lagen skiljer ej mellan frivillig och påtvingad prostitution, och hindrar därmed vuxna och samtyckande människor från att utöva vissa typer av sexuella handlingar. (5) Det finns andra lagar och instrument som är bättre för att motverka trafficking och övergrepp. (6) Polisens arbete med att upprätthålla lagen inriktar sig enbart på heterosexuell prostitution där köparen är man och säljaren kvinna. Lagen är därför diskriminerande avseende såväl kön som sexuell läggning. (7) Lagen innebär även rättsäkerhets- och gränsdragningsproblem. Polisen bedriver spaning mot personer som inte begår brott (sexsäljaren). Sex mot ersätttning förekommer i olika relationer och i många former, exempelvis i form av s.k. "krogragg". (8) Lagen kriminaliserar omkring 500.000 svenska män, eftersom cirka 14 % uppger att de köpt sex. Detta är orimligt, och urholkar respekten för våra lagar.

Sponsor

-
Share for Success

Comment

516

Signatures