Sabina Isa Omer 0

Stop raspirivanju mrznje i negiranju genocida

539 people have signed this petition. Add your name now!
Sabina Isa Omer 0 Comments
539 people have signed. Add your voice!
54%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

,,Istorija je uciteljica zivota,, toga smo svi svjesni, ali smo takodjer svjesni da mnogi ne uce iz istorije. Covjek je socijalno bice i uvijek se iz svojih uvjerenja prikljucivao nekoj zajednici.Nekad su to bila plemena. Danas se grupacije osnivaju rodjenjem ili ubjedjenjem. Danas su nacije i religije najvaznije grupacije ljudske rase. Upravo u ime nacija i religija, zlocinci su vodili ratove i izazvali genocide, prilikom kojih je ubijeno na milione nevinih civila. Holokaust nad Zidovima, zlocini u Jasenovcu i Vukovaru, genocid u Srebrenici i svi drugi zlocini po svijetu su zalostan dokaz da mnogi nisu nista naucili iz proslosti. ,,Nacija koja je najvise patila u svim ratovima su - djeca.,, rekao je nas poznati pisac za djecu Simo Esic . Unatoc zelji mnogih da se ovi zlocini nikad vise ne ponove, postoje i pokusaji da se ovi zlocini umanje, zaborave pa cak i negiraju, kao sto je to za primjer ucinio prof. Herman (USA) koji je u svom intervjuu negirao genocid u Srebrenici, sluzeci se sramnim lazima. Rat u Bosni i Hercegovini je zavrsio prije 13 godina. To je bio nakrvaviji rat u Evropi nakon 2. svj. rata. Rat koji bi trebao da nas nauci o besmislenosti svih ratova ali i o tom, da zanemarivanje nacionalizma i vjerske mrznje moze da dovede do krvoprolica i u mnogim drugim multinacionalnim zemljama. Na zalost, nakon toliko godina rata, odvija se pred nasim ocima jedna druga vrsta rata kojeg niko ne bi smio potcjeniti - Rat u virtualnom svijetu. Internet je postao svima nama svakidasnjica, a pogotovo mladom narastaju. Medjutim, pored izuzetno korisnih strana koristenja interneta, postoji i ona losa strana. Internet, koji je pored sijalice i tocka, sigurno najveci izum i od velike koristi covjecanstvu, postaje i najveci portal sirenja zla. Internet na nase oci postaje jako pouzdan partner svim osobama, grupama i zajednicama koje sire jezik mrznje. Krizarski ratovi, holokaust, srebrenicke zrtve i zrtve svih zlocina nad covjecanstvom, sve nevine zrtve zlocina, sluze cesto na internetu kao teme za negiranje, ponizavanje, omalovazavanje ovih zlocina ali i nerijetko za vrijedjanje porodica ubijenih. Mogu se ne samo na Facebook-u, nego i na mnogim velikim svjetskim Internet portalima, otkriti grupe u kojima se poziva na nacionalnu, vjersku i rasnu mrznju. Kao npr. jedna sramotna Facebook grupa ,,Noz, zica, Srebrenica,, u kojoj se otvoreno prijetilo pripadnicima muslimanske vjeroispovijesti i otvoreno pozivalo clanove na mrznju prema Muslimanima te se ismijavao genocid nad hiljadama masakriranih civila. Ovu grupu je uspjesno zatvorila jedna jako aktivna grupa unutar Facebook-a ciji su clanovi Bosanci, Bosnjaci, Hrvati i Srbi. Na zalost grupa je ponovo otvorena. Pored ove grupe postoje grupe koje na isti nacin govore i pljuju po zlocinima u Jasenovcu, o Holokaustu i svim drugim zlocinima u svijetu. Postoji grupa koja poziva na mrznju prema Albancima na Kosovu, Srbima i pripadnicima pravoslavne vjeroispovijesti, Romima i mnogim drugim narodima. Grupe koje pozivaju na ubijanje homoseksualaca, lincovanje ljudi crne rase, pozivanje na velicanje Hitlerovog imena i djela, postoje isto unutar Facebook-a i mnoge postavljaju profasisticke i rasisticke slike i video snimke. Naravno, da multinacionalne grupe unutar Facebook-a pokusavaju uvijek prijaviti ove opasne pokusaje sirenja mrznje ali su nemocne ovaj problem zauvijek rijesiti. Upitali smo se dokle mozemo tolerisati toliki nacionalizam i mrznju prema drugima i ne moci nesto vise uciniti. Shvatili smo da ovaj los trend na Internet portalima moze dovesti do pogubnih posljedica te nas ne bi iznenadilo da ovaj portal ali i mnogi drugi, postanu jednom mjesto okupljanja terorista, preprodavaca droga i pedofila. Da li zelimo da se jednog dana, sasvim legalno pojave ovdje razni pedofilski filmovi, snimci pokolja, teroristicki planovi Zar da mirno posmatramo sirenje medjunacionalne, rasne i vjerske mrznje Mi, potpisnici ove peticije to sigurno ne zelimo, kao ni to da ka maloljetnicima na ovom i mnogim drugim portalima, imaju slobodan pristup osobe i grupe sa monstruoznim i destruktivnim ciljevima. Mi ovom peticijom zelimo mladi narastaj sacuvati od ovog. Ali isto ne dopustiti da zrtve strasnih zlocina budu ovdje vucene po blatu ovih ekstrema i njihovih bolesnih umova. Ova grupa potpisnika je multinacionalna i multikulturalna zajednica koja se protivi sirenju nacionalizma, rasizma i vjerske mrznje, kao i svih drugih oblika mrznje i ponizavanja covjeka bilo kojoj naciji, religiji i rasi pripadao. Zato su se mnogi clanovi Facebook-a odlucili na apel odogovornima Facebook-u i svih Internet portala po svijetu ali i najvisim instancama koje su nadlezne da cuvaju najosnovnije pravo svakog covjeka - ,,Pripadati vjeri, naciji ili rasi, ne biti izlozen mrznji, nasilju i prijetnjama.,, Svakom covjeku je zagarantovana sloboda misljenja i govora, ali ne i zlouotreba ove slobode. Kako je svakom od nas zakonima propisano postovanje osnovnih ljudskih prava, tako bi to pravo trebalo biti postovano i na Internet portalima. Odmah i sad! Virtualni svijet je davno prestao biti virtualan i sve vise je neodvojiv dio zivota svih nas, prema tome i sam je postao realan. S obzirom na njegovu nezamarljivu ulogu u zivotu svih nas, mislimo da je vrijeme da se donesu nove mjere predostroznosti, novi zakoni i novi propisi koji bi imali za cilj bitno smanjivanje svih opasnih faktora koji bi povrijedili osnovna prava svakog covjeka. Peticija je prevedena na sve svjetske jezike i njen je cilj da se Facebook-u i slicnim portalima skrene paznja - da su oni najodgovorniji za svo lose sto se desava na njihovim stranicama. Peticija se jednakom mjerom obraca i svim EU i svjetskim instancama (Vijece EU, UNICEF, UN i dr.) da pod hitno razmotre nase zahtjeve da: 1. Facebook i drugi Internet portali osnuju komisije koje ce pratiti sadrzaj i aktivnosti svake otvorene grupe 2. Komisija mora odmah iskljuciti sve grupe koje pozivaju na nacionalnu, vjersku, rasnu i bilo koju drugu vrstu mrznje 3. Sve one koji su osnovali takve grupe odmah iskljuciti sa portala kao i clanove grupe 4. Svi koji prekrse ova pravila trebalo bi prijaviti tuzilastvu grada u kom stanuju po tuzbi - ,,Sirenje i pozivanje na mrznju na nacionalnoj, vjerskoj ili rasnoj podlozi,, 5. Uvesti mnogo sigurniji sistem u kom se mogu prijaviti clanovi samo s punim imenom i prezimenom kao i E-mail adresom, radi lakse identifikacije clanova a samim s tim i laksim pronalazenjem prekrsioca 6. Od Vijeca Evrope i drugih institucija zatraziti a) uvodjenje kaznenih mjera za sve Internet portale koji se ogluse o zakon postivanja osnovnih ljudskih prava, koji omoguce svojom ignorancijom unutar njihovih portala sirenje grubih krsenja ljudskih prava i sirenja nacionalistickih, rasistickih i drugih morbidnih dogmi b) uvodjenje kaznenih mjera za sve osobe koje bi prekrsile Dodatni protokol Konvencije o kompjutorskom kriminalu, sirile nacionalnu, vjersku, rasnu i bilo koji drugi oblik mrznje S postovanjem Karmen Media-Velagic Sabina Isa Omeragic Aldijana Ganic Uz tekst peticije - informacija o Konvenciji Vijeca Evrope u svezi s kompjutorskim kriminalom: ,,U namjeri da pokrene borbu protiv upotrebe jezika mrznje, rasizma, ksenofobije, antisemitizma, sovinizma i svakog drugog oblika raspirivanja netolerancije i ekstremistickih pogleda, a s ciljem sprijecavanja sirenja najmracnijih nacifasistickih ideologija i pojava,mole se odgovorna gospoda Facebook mreze da doprinesu zatvaranju i sprijecavanju ovakvih propagandnih grupa. Zbog ucestale upotrebe interneta kao sredstva sirenja rasne, nacionalne, vjerske i druge mrznje, Vijece Evrope je 28. januara 2003. godine usvojilo i Dodatni protokol Konvenciji o kompjuterskom kriminalu, o kriminalizaciji djela rasisticke i ksenofobicne prirode pocinjenih kroz kompjuterske sisteme. Ovim dokumentom se zabranjuje distribucuja rasistickog i ksenofobicnog materijala putem kompjuterskih sistema, a za potrebe Protolola rasisticki i ksenofobicni materijal definira se kao ,,bilo koji pisani materijal, bilo koja slika ili neka druga reprezentacija ideja i teorija koje zagovaraju, populariziraju ili poticu mrznju, diskriminaciju ili nasilje protiv osoba ili grupa na osnovu rase, boje koze, nacionalnog ili etnickog porijekla, kao religije ako se koristi kao osnova za bilo koji od ovih faktora,,. Facebook members Petition ,,History is the teacher of life,,. We are all aware of that, but we are also aware that many do not learn from history. Today we have nations, cultures and religions that when comprised are the most important group, the human race. Differences between nations and religions have often led to wars and genocides during which millions of innocent people have been killed. Holocaust, war crimes in Jasenovac and Vukovar, genocide in Srebrenica and many other war crimes all over the world are sad proof that many did not learn any lessons from the past. ,,Nation that suffered the most in these wars are children,, said famous Bosnian poet Simo Esic. However, despite strong wishes of many people that these crimes never happen again, there are those who are doing everything to diminish, forget and even deny them. Example is prof. Herman(USA) who denied genocide in Srebrenica in his interview, using shameful lies. Aggression on Bosnia and Herzegovina ended 13 years ago. This was the bloodiest war in Europe since World War II. War that should teach us all about meaningless of all wars as well as that neglecting nationalism and human hatred can lead to violence in many other multinational countries. Unfortunately, after so many years of war, right in front of our eyes, there is a different type of war and abuse that nobody should underestimate. War still continues in the virtual world. Internet usage has become everyday routine for many, especially for younger generations. Internet, which along with the light bulb and wheel is most certainly the most important invention for human kind became the biggest media form to, and is used, to spread evil and hatred. Holocaust, victims of Srebrenica genocide, and innocent victims of all crimes against humanity are often used on Internet as tool for humiliating, as well as disrespecting families and ethnic groups of those victims. Often, we can find groups(sub-cultures) which call for national, religious, and racial hatred. One example was the shameful Facebook group called ,,Noz, Zica, Srebrenica,, meaning :,,The knife, the wire, Srebrenica,, whose creators and members openly threatened/offended members of Muslim religion and openly called for hatred towards Muslims. This group has successfully been closed by one very active Facebook group whose members include Bosniaks, Croatians and Serbs, as well as Muslim, Catholic and Orthodox members. Unfortunately, this same group has re-created a new facebook group. There are also groups that discuss and insult crimes in Jasenovac and Holocaust. There is a group that openly calls for hatred towards Albanians in Kosovo, Gypsies and many other nations, groups that call for killing of homosexuals and people of African-American Race. Certainly, there are multi-ethnic, multi-national, multi-religion groups within Facebook whose members try to report spreading of hatred but they are unable at this time to end this problem. We asked ourselves ,,How long can we tolerate such nationalism and hatred towards others and not be able to do more,, We realized that this negative trend on Internet portals can lead to deadly consequences, and we would not be surprised if this portal one day becomes a gathering place for terrorists, drug dealers, and pedophiles. Do we want to watch slaughter videos, terrorist plans legally posted here Are we suppose to just watch spreading of national, religious and racial hatred We, petition signees are certainly against that, as well as we are against groups and individuals with monstrous intentions to be given free access to minors on this one and many other portals. Our goal is to protect vulnerable children and youth from this. But also not to permit anyone be able to insult victims of war. This group of signees is a multi-national and multi-cultural community that is strongly against the spreading of nationalism, racism and religious hatred, as well as any other kind of hatred and humiliation of groups or individuals regardless of nation, religion or race. These are some of the reasons why Facebook members decided to appeal to the responsible administrators of Facebook and other Internet portals in the world and higher institutions that have the responsibilities to protect the basic human right of every man or woman - "To belong to a religion, nation or race and Not be exposed to hatred, violence or threats" Every Human being is guaranteed to have right to freedom of personal opinion and freedom of speech, but not the abuse of these freedoms. It is expected of each and every one of us to respect the Laws of Human Rights. Therefore, these laws should be respected by numerous web portals as well. Immediately! Virtual world stopped being only virtual long time ago, and is becoming part of our daily lives meaning its becoming more of a reality. Considering its role in the lives of all of us we think it is time to establish new measures, new laws, and new regulations whose goals would be to significantly reduce the above mentioned dangerous factors that are violating basic Human Rights. Petition is translated to all world languages and its goal is get responsible people in Facebook and other portals to recognize that they are the contributing indirectly and are accountable for negative things that are being posted on their pages. This petition is also addressing the members of EU, and all world institutions(EU Council, UNICEF, UN etc.) to urgently review our requests for the following: 1. Facebook and all other web portals need to establish a team that will control content and activities of every Group. 2. This team needs to shut down all groups that call for nationalism, religious, racial or any other kind of hatred. 3. Block all members who are responsible for opening such group as well as well as all members within the group. 4. Report to local authorities anyone who in any way violates human rights regardless which religion, race or nation they belong. With Charges of ,,spreading and calling for hatred on national, religious, or racial bases,,. 5. Make a system in which such offenders can be reported, including full name as well as E-mail address for easier identification of the offender. 6. From European Council and other councils we are request following: a) Establishing proper penalty measures for all internet portals that ignore the law about respecting basic human rights, who enable spreading of hatred, nationalistic and other morbid ideas. b) Establishing penalty measures for individuals who commit an offence regarding the additional protocol of the Internet criminal convention, and spread national, regions, racial or any other kind of hatred. This is the only way to protect war and genocide victims and to spare their families from shameful abuse. With respect Karmen Media-Velagic Sabina Isa Omeragic Aldijana Ganic Included is the text taken from the Convention about Internet criminal: ,,With a goal to fight against language of hatred, racism, xenophobia, anti-Semitism, chauvinism, and any other kind of extremism, and in an attempt to prevent darkest Nazi-fascistic ideologies, we are asking the administrators of the Facebook network to contribute to the closing and blocking of such groups. Due to frequent usage of Internet as an instrument for spreading racial, national, religious and any other kind of hatred, on January 28th 2003 European Council accepted additional protocol in Convention about computer criminal, about criminalization of racial or xenophobic nature distributed by computer systems. This document forbids distribution of racial, xenophobic material via Internet systems. Racial and xenophobic material is defined as ,,any written material, a photograph or any other representation of ideas that supports, popularizes hatred, discrimination or violence against individuals or groups based on their race, religion, national or ethnic background,, Translation by: Sabina Djedovic

Sponsor

facebook
Share for Success

Comment

539

Signatures