Mari Sion 0

Save Signed Headlines on ITV's Wales Tonight

501 signers. Add your name now!
Mari Sion 0 Comments
501 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

This information is available in British Sign Language (BSL) here: http://www.youtube.com/watchv=4b4-k8fwLyc From February 6th 2009, ITV Wales plans to stop broadcasting British Sign Language (BSL) headlines in its news programme Wales Tonight. ITV Wales says that it will be providing subtitled news bulletins, which it seems to see as an acceptable alternative. However, deaf BSL users should have the chance to access Welsh news in their first language. By cutting its BSL service, ITV Wales will be stopping a significant number of people in Wales's deaf community from keeping up-to-date with current affairs and what's happening in their area. There is already a lack of BSL programming nationally and BSL users do not have the same access to arts and entertainment as hearing people. We do not want to see this situation get worse. What you can do: Sign our petition on the bottom of this page calling on ITV Wales to Save the Signed Headlines on Wales Tonight. Ask friends and colleagues to sign the petition. Contact Wales Tonight on walestonight@itvwales.com or text WALES + message to 63332. This petition will be sent by post and by email to Elis Owen, National Director of ITV Wales. We call on ITV Wales to continue to provide signed headlines on Wales Tonight. _______________________________________________ Mae'r wybodaeth yma mewn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) yma: http://www.youtube.com/watchv=4b4-k8fwLyc O Chwefror 6ed 2009 ymlaen ni fydd ITV Cymru yn darlledu penawdau'r newyddion ar Wales Tonight mewn Iaith Arwyddion Prydain (BSL). Bydd ITV Cymru yn darparu bwletinau newyddion gydag isdeitlau, gan weld hyn fel gwasanaeth amgen derbyniol. Fodd bynnag, fe ddylai fod gan defnyddwyr BSL byddar fod a'r hawl i dderbyn y newyddion o Gymru yn ei hiaith gyntaf. Drwy ddiddymu'r ddarpariaeth BSL, bydd ITV Cymru yn rhwystro nifer helaeth o bobl o'r gymuned fyddar yng Nghymru rhag dal fyny gyda materion cyfoes a digwyddiadau yn eu hardal. Mae yna ddiffyg mewn rhaglenni BSL yn genedlaethol eisoes, a does gan ddefnyddwyr BSL ddim yr un mynediad i'r celfyddydau ac adloniant a phobl sy'n gallu clywed. Nid ydym am weld y sefyllfa yn gwaethygu. Beth allwch chi wneud: Arwyddo'r ddeiseb isod yn galw ar ITV Cymru i Achub y Penawdau Newyddion wedi Harwyddo ar Wales Tonight. Gofyn i ffrindiau a chydweithwyr awryddo'r ddeiseb. Cysylltu gyda Wales Tonight ar walestonight@itvwales.com neu anfon neges destun gyda'r gair WALES ac yna eich neges at 63332 Byddwn yn anfon y ddeiseb hon drwy'r post ac ar e-bost at Elis Owen, Cyfarwyddydd Cenedlaethol ITV Cymru. Galwn ar ITV Cymru i barhau i ddarparu'r penawdau wedi arwyddo ar Wales Tonight.

Sponsor

British Deaf Association Wales National Deaf Children's Society RNID Cymru Wales Council for Deaf People

Links

Watch in BSL - Gwyliwch yn BSL: www.youtube.com/watchv=4b4-k8fwLyc http://www.bda.org.uk http://www.ndcs.org.uk http://www.rnid.org.uk http://www.wcdeaf.org.uk
Share for Success

Comment

501

Signatures