Fabienne Malige 0

Belgen in hongerstaking om hun huis te redden...

773 signers. Add your name now!
Fabienne Malige 0 Comments
773 signers. Almost there! Add your voice!
78%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now


Belgen in hongerstaking om hun huis te redden...
Volgens de politiek is het gezin de hoeksteen van onze samenleving. Wij zijn zo'n gezin, man, vrouw, 2 kinderen en inwonende grootmoeder, ergens in het pajottenland. Na 20 jaar hard werken voor een eigen bescheiden woning dreigen we deze nu te verliezen door de willekeur en geldhonger van een curator. 


Ons probleem: een betaalbare schuld die wij door het faillissement van onze broodjeszaak in januari 2012 hebben gemaakt. Wij werken sindsdien beiden voltijds en zijn meer dan bereid om via bemiddeling deze schuld af te lossen. Daar zit hem het probleem, de curator wil van geen bemiddeling of onderhandelen weten. Hij wil enkel sinds dag één ons huis openbaar verkopen. Punt uit. Geen overleg mogelijk. 


Om dit te kunnen bereiken heeft hij al onze schulden op één hoop gegooid (faillissement + een lopende lening + onze hypotheeklening) om zo de reële schuld kunstmatig op te blazen en zo de verkoop van het huis onvermijdelijk te maken. Ook al is de bank geen eisende partij voor een onmiddellijke terugbetaling van deze 2 andere leningen die wij correct maandelijks aflossen. Maar een curator verdient zo'n slordige 15% aan de verkoop van een woning, op bemiddelling voor schuldaflossing verdient hij haast niets ... Gezien vele procedures in deze zaak niet gerespecteerd werden door deze curator stapten wij naar verschillende rechtbanken. De arrondissementsrechtbank zal uiteindelijk op 27 mei aanstaande uitsluitsel kunnen geven omtrent het vervolg, en dus nog geen uitspraak zal geven.

Maar ondertussen wil de curator onze woning de week ervoor nog snel openbaar verkopen. De deurwaarder is hier ondertussen kind aan huis: loonbeslag, dwangsommen, opgelegde bezoekdagen, nu zelfs een dwangsom indien we grootmoeder niet onmiddellijk op straat zetten! U vraagt zich af waarom? Omdat zij volgens de curator bij ons is komen inwonen, de dag na de dood van haar man, om de verkoop van het huis te bemoeilijken!  


Alles waar we voor gewerkt hebben zal ons in één klap afgenomen worden door de willekeur, frustratie en machtswellust van een enkeling. Hier trekken wij de lijn. Dit is voor ons onaanvaardbaar. Vandaar dat wij vanaf vandaag in hongerstaking gaan ... 


Een wanhoopsdaad ? David tegen Goliath? Of gewone belgen die het morele verval van ons systeem en deze persoon in het bijzonder willen aantonen? Leven wij in een rechtstaat met een resterend greintje eerlijkheid en moreel besef of wordt alles systematisch herleid tot winstbejag en de macht van de sterkste (invloedrijkste)?Fabienne & Frank

Share for Success

Comment

773

Signatures