עצומה לשימור בית נטיף

Yitzy Shizgal
Yitzy Shizgal 0 Comments
159 Signatures Goal: 250

אנו החתומים מטה תומכים בשמירה על אזור בית נטיף כאזור ירוק מוגן בגלל ערכו הארכיאולוגי, ההיסטורי, והסביבתי, גם לתושבי בית שמש וגם לשאר עם ישראל

Sponsor

Forum for the Preservation of Beit Natif

Links

http://shlomo.port5.com/beitnatif

Comment

159

Signatures

 • 6 years ago
  נתן Israel
  6 years ago
 • 8 years ago
  qksnish Latvia
  8 years ago
 • 8 years ago
  kornberg shlomo Israel
  8 years ago
 • 8 years ago
  Dror Mizrachi Israel
  8 years ago
 • 8 years ago
  Steve Ganot Israel
  8 years ago
 • 8 years ago
  Catriel Lev Israel
  8 years ago
 • 9 years ago
  דני הדר Israel
  9 years ago
 • 9 years ago
  silvia bar-am Israel
  9 years ago
 • 11 years ago
  jessica bonn Ukraine
  11 years ago
 • 11 years ago
  Aurlie Chass Israel
  11 years ago
 • 11 years ago
  מרק צ'אס Israel
  11 years ago
 • 11 years ago
  Emanuel berzack Germany
  11 years ago
 • 11 years ago
  Maureen Gur-Arie Israel
  11 years ago
 • 11 years ago
  Lisa Harris Israel
  11 years ago
 • 11 years ago
  yachad shifman Israel
  11 years ago
See More