sas wijk 0

Laat de Saswijk niet stikken!

124 people have signed this petition. Add your name now!
sas wijk 0 Comments
124 people have signed. Add your voice!
13%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

De Neerscheldestraat in Gentbrugge ligt aan de rand van één van de meest dicht-bebouwde wijken van Gent: smalle straten, kleine percelen, woningen met amper of geen eigen buitenruimte. De open ruimte langs de Neerscheldestraat en Rosa Geingerstraat is zowat de laatste open ruimte BINNEN de wijk. Deze open ruimte brengt een minimum aan licht en lucht in de dichtbebouwde wijk, ze is de tuin die de meeste bewoners niet hebben, een laatste ademruimte tussen muren rondom.


In een leefbare stad moet dergelijke schaarse open ruimte gekoesterd worden! In plaats daarvan wil Stad Gent de balans nog verder laten doorslaan richting steen en beton en uitgerekend hier twee bijkomende appartementsgebouwen bouwen. Die zullen door hun omvang en ligging de druk op de buurt nog verhogen: een duidelijk voorbeeld hiervan is de nieuwbouw op de hoek van de Neerscheldestraat en het E. Hullebroeckplein (tegenover buurtcentrum 'De Vaart', aan de fietsbrug naar het Keizerpark), waar de omliggende woningen haast worden opgeslokt door het nieuwbouwproject. Een aantal omwonenden zal enkel nog uitzicht hebben op muren rondom, met nog minder licht, en meer inkijk vanuit alle verdiepingen van de geplande appartementen. Bovendien zou de huidige buurtparking langs de straatkant dan noodgedwongen verhuizen naar een smal perceel dat langs alle kanten ingesloten ligt door woningen. Een inplanting die onvermijdelijk leidt tot verloedering en bijkomende overlast voor bewoners én gebruikers. Herhaaldelijke vragen van de buurtbewoners om mee te denken over de invulling van het project, werden totnogtoe steeds afgewimpeld door het stadsbestuur.

Op verschillende plaatsen in Gent werden wijken aangeduid waar de leefbaarheid onder druk staat en er bij voorkeur niet meer wordt bijgebouwd. Al die wijken zijn stuk voor stuk minder dichtbebouwd en/of dichtbevolkt dan onze wijk. Verdraagt de Sas- en Bassijnwijk dan meer dan andere wijken? Wonen hier tweederangsburgers met minder rechten? Tweederangsburgers die geen stem krijgen in de toekomstplannen voor hun wijk?

Een stad is meer dan gebouwen alleen, een kwalitatieve stadsomgeving biedt voldoende ruimte voor groen, voor ontmoetingsruimte, voor licht en lucht. Zeker in dichtbebouwde wijken is open ruimte noodzakelijk om de leefbaarheid te bewaren: een duurzame stad sluit haar bewoners niet op tussen muren, in een leefbare stad is er licht en lucht voor élke inwoner.

Wij roepen Stad Gent op om rekening te houden met onze dichtbebouwde en dichtbevolkte buurt, om de leefbaarheid van de buurt te vrijwaren en om haar eigen stedenbouwkundige visie te respecteren. Een visie die in de dichtbebouwde 19de-eeuwse wijken streeft naar verluchting in plaats van bijkomende bebouwing ('Ruimtelijk Structuurplan Gent' (2003), 'Groen-structuurplan' (2012), 'Gents Klimaatadaptatieplan' (2016), ontwerptekst 'Ruimte voor Gent' (2017), 'beleidsnota Stadsontwikkeling' ...).

Wij roepen Stad Gent op om eindelijk de dialoog met de buurtbewoners aan te gaan en samen met de buurt na te denken over een invulling van dit project die rekening houdt met én respect heeft voor de leef- en woonkwaliteit van de omwonenden.

Share for Success

Comment

124

Signatures