Wessel Reijers 0

Red het Twentse Onderwijs - stem tegen de nieuwe bachelornota

149 people have signed this petition. Add your name now!
Wessel Reijers 0 Comments
149 people have signed. Add your voice!
60%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Wij, Studenten en medewerkers van de Universiteit Twente, Overwegende dat, - het nieuwe onderwijsmodel een veelomvattend plan is met zowel positieve maar ook zeker negatieve implicaties; - de procedure met betrekking tot besluitvorming omtrent het nieuwe onderwijsmodel ondoorzichtig en top-down is geweest; zonder concrete mogelijkheden voor input vanuit studenten en medewerkers om belangrijke punten af te stemmen; - het nieuwe onderwijsmodel, met name aangaande het modulaire onderwijs en vaste afstudeermomenten, veel te weinig ruimte laat voor actieve, ondernemende studenten en voor persoonlijke ontwikkeling naast ieders studie; - de maatregelen te snel worden doorgevoerd en samenvallen met andere negatieve, nationale maatregelen zoals de langstudeerders boete en de harde knip; - deze ontwikkeling een negatieve invloed zal hebben op zaken als "de Bruisende Campus", het aanbod aan faciliteiten voor studenten en het studentenleven in "Enschede studentenstad" ; - het nieuwe onderwijsmodel geen garantie is voor exellentie maar draait om het principe "meedoen is halen" ; - een grote organisatorische slag als deze gepaard zal gaan met grote kosten, zowel financieel als in kwaliteit van het onderwijs; - de Universiteits Raad er primair is ter vertegenwoordiging van de belangen van studenten en medewerkers; Raden de Universiteitsraad aan: - de bachelornota als geheel af te keuren, met de kanttekening dat bepaalde onderdelen van de nota als afzonderlijke maatregelen zeker wel zijn in te voeren - ook met het oog op het belang van de vernieuwing van het onderwijs op de UT. Te denken valt aan het model van de "brede bachelor". - het College van Bestuur het advies te geven om snel een nieuwe procedure op te starten, waarbij alle stakeholders gehoord zullen worden - studenten en medewerkers - waarbij we gezamelijk kunnen werken aan een passende uitvoering van "het Twentse onderwijsmodel"; - zich er hard voor te maken dat de belangrijkste drijfveer voor het ontwerpen van een nieuw onderwijs model de kwaliteit van de gehele ontwikkeling van een student moet zijn, dat goed uitvoerbaar is door de medewerkers van de UT. - zich er hard voor te maken dat geld en druk van de nationale overheid niet de belangrijkste redenen mogen zijn voor het te voeren beleid - en daarnaast het advies te geven dat het CvB moedig genoeg moet zijn om tegen de stroom in te durven roeien; - zich er hard voor te maken dat vooral deze visie een gezamelijk product is van alle stakeholders op de UT en dat deze zo nodig een duidelijk signaal af kunnen geven richting Den Haag

Share for Success

Comment

149

Signatures