Yekta Izadi 0

درخواست از مسئولین تلویزیون منو تو واسه بازگشت ارمین

2062 people have signed this petition. Add your name now!
Yekta Izadi 0 Comments
2062 people have signed. Add your voice!
42%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

بدینوسیله از مسئولین محترم تلویزیون منو تو تقاضای بازگشت ارمین به آکادمی یا بازنگری در نتیجه آرا را داریم. دلایل بازگشت ایشون رو به خوبی‌ از میان کامنت‌های اعضای صفحه شما میتونین دریافت کنید. سپس از لطف شما

Share for Success

Comment

2062

Signatures