Request for unban

Minh Tam
Minh Tam 0 Comments
7 Signatures Goal: 100

We, the undersigned, who are members, supporters of PALTALK (PaltalkScene) and are friends with the group Minh Tam Thanh Tu Friends And Family Online, hereby petition for Paltalk to investigate further regarding Paltalk Admins actions regarding placing BANS and RESTRICTIONS on users without warning!

The nickname "MinhTam", as well as many others have been restricted and banned. The above user and those that have been banned has not been disruptive nor have they disobeyed any of Paltalk Rules & Regulations, Terms of Services, or Code of Conduct.

We, the undersigned would like to know WHY, and WHEN the above users BAN/RESTRICTION will be lifted.

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi, là thành viên là những người, ủng hộ của PalTalk (PaltalkScene) và là bạn với phòng Minh Tâm Thanh Tự Friends and Family Online, yêu cầu Paltalk điều tra thêm về những người làm (Paltalk Admins), hành động liên quan đến việc đặt lệnh cấm và hạn chế cho chatters mà không cảnh báo!

Nickname "MinhTam" và nhiều nick khác, đã được hạn chế và cấm dùng. Những người sử dụng nick được bị hạn chế đã không phạm luật, và không làm bất kỳ điều gì sai trái với Nội quy và Quy định của Paltalk.

Chúng tôi, yêu cầu được biết lý do vì sao những nickname như là "MinhTam" và "MinhTam2009" đã được hạn chế quyền và chúng tôi cũng muốn biết khi nào người sử dụng nick trên sẽ được unban và trã lại quyền tự do.


-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Links


Comment

7

Signatures

 • 5 years ago
  ajdwrhqlxl Korea, Republic of
  5 years ago
 • 5 years ago
  tdxamnagjwu China
  5 years ago
 • 5 years ago
  apkicaeiu Japan
  5 years ago
 • 5 years ago
  xfncthodfyv Indonesia
  5 years ago
 • 5 years ago
  Dadun United States
  5 years ago
 • 5 years ago
  Dadun United Kingdom
  5 years ago
 • 5 years ago
  Abel Spain
  5 years ago