Meliha Bajramovic 0

Release Naser Oric immediately and ensure his safe return to Bosnia and Herzegovina

Meliha Bajramovic 0 Comments
1283 signers. Almost there! Add your voice!
129%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Verzija na Bosanskom jeziku je ispod engleske verzije

(English)

Every country wishes it had a ‘Naser Oric’ – a young man who fought so bravely and wisely, he won even though his enemy was much better equipped, trained and prepared. Or at least every country except those that attack Bosnia and Herzegovina, because Bosnia and Herzegovina has a ‘Naser Oric’. One of those countries that wishes Naser oric did not exist is Serbia. Serbian politicians simply can not bare the fact that Bosnia has a ‘Naser Oric’ and they are using all possible tools to make sure that we don’t have a ‘Naser Oric’. We, Bosnians, can understand why Serbia is hell bent against Naser Oric, but why is the rest of the world falling for the repeated lies that Serbian government says? Why is the international community acting like a bunch of naïve idiots who can not tell a lie from the truth, even though they’ve been taught over and over again? And to make matters worse, Bosnia has a system of three presidents, so we have Serbia in our government (and Croatia), so anything those two countries need, they have their own players in Bosnian government; no need to get the international community involved, yet the international community fails to grasp this and acts just as Serbia orders, even though this meant that the UN took part in the Srebrenica Genocide.

Swiss government arrested Mr Oric on Wednesday 10th of June 2015. There are no indications why, but we have been informed that the whole team from Srebrenica (including the Mayor of Srebrenica) has been treated extremely badly at the airport in Geneva. All other individuals have been released, except Mr Oric who remains in custody and no one is allowed to see him.

This is not only an assault on the Human Rights of Mr Oric, but it is also an assault on all Bosnians who have managed to survive fascistic hand of the Serbian government back in the 1990’s.

We demand:

1. Immediate release of Naser Oric

2. That Naser Oric be safely returned to Bosnia and Herzegovina

3. That Naser Oric be treated as a free and innocent individual – he’s been to the Hague, proven his innocence, and we have had enough of the Serbian government mistreating Bosnian heroes for their self satisfaction and glorification of their fascistic behavior

4. That individuals responsible for this horrific error be sanctioned most severely

5. We, the people of Bosnia, demand an apology from the Swiss government!

(Bosnian)

Oslobodite Nasera Orića odmah i osigurajte njegov siguran povratak u Bosnu i Hercegovinu

Svaka zemlja želi da ima 'Nasera Orića' - mladića koji se borio tako hrabro i mudro, on je sa svojim timom osvajao bitke iako je njegov neprijatelj bio mnogo bolje naoružan, obučeni i pripremljeni. Ili barem svaka država osim onih koje napadaju Bosnu i Hercegovinu, jer Bosna i Hercegovina ima 'Nasera Orića'. Jedan od takvih zemalja koje žele da Naser Orić ne postoji je Srbija. Srpski političari jednostavno ne mogu podnjeti činjenicu da Bosna ima "Nasera Orića", a oni koriste sva moguća sredstva kako bi osigurali da ni mi nemamo "Nasera Orića '. Mi, građani Bosne, možemo shvatiti zašto Srbija je protiv Nasera Orića, ali zašto ostali dijelovi svijeta padaju na laži koje Vlada Srbije konstantno ponavlja? Zašto međunarodna zajednica djeluje kao gomila naivnih idiota koji ne mogu spoznati laž od istine, iako su to naučili mnogo puta? I da stvar bude još gora, Bosna ima sistem tri predsjednika, tako da imamo Srbiju u našoj vladi (i Hrvatsku), tako da sve što te dvije zemlje trebaju od Bosne, oni imaju svoje igrače u vladi Bosne i Hercegovina; nema potrebe da se međunarodna zajednica uključuje, ali međunarodna zajednica ne shvata ovo i ponaša se baš kako im Srbija naredi, iako je to u ratu uzrokovalo činjenicu da je UN učestvovao u genocidu u Srebrenici.

Vlada Svicarske je uhapsila g Orića u srijedu 10. jun 2015. Razlozi nisu jasno, ali smo obaviješteni da je cijeli tim iz Srebrenice (uključujući i gradonačelnik Srebrenice) tretiran izuzetno loše na aerodromu u Ženevi. Sve ostale osobe su puštene, osim g Orić, koji je i dalje u pritvoru, i nikom nije dozovljeno da ga vidi.

Ovo nije samo napad na ljudska prava g Orića, nego je i napad na sve građane Bosne koji su uspjeli da prežive fašistička djela Vlade Srbije tokom 1990-ih.

Zahtjevamo:

1. Hitno oslobađanje Nasera Orića

2. Da se Naseru Oriću obezbjedi siguran povratak u Bosnu i Hercegovinu

3. Da se Naser Orić tretira kao slobodan i nevin pojednac - on je bio u Hagu, dokayao je svoju nevinost, a nama dosta srpske vlade koja konstantno zlostavlja heroje Bosne I Hercegovine za svoje zadovoljstvo i veličanje njihovog fašističkih ponašanja

4. Da se pojedinci odgovorni za ovu užasnu grešku najstrožije sankcionišu

5. Mi, narod Bosne, zahtjevamo izvinjenje od švicarske vlade!

Share for Success

Comment

1283

Signatures