Iwan Davies 0

Reinstate Cris Tomos as a Cardigan Castle Director - Are the board members fit to govern the castle?

459 people have signed this petition. Add your name now!
Iwan Davies 0 Comments
459 people have signed. Add your voice!
46%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

We the people of Cardigan and the surrounding area wish to call a Special General Meeting of the Cadwgan Trust membership to:

1. Question the current board members about recent events surrounding a 3rd director being removed from the castle.

2. Take a vote on whether the current board are fit to govern the trust activities at Cardigan Castle

3. Appoint a new board based on responses of 1 and 2

In the comments section, could you please state if you are a member of Cadwgan.

----------------------

Rydym ni, pobol Aberteifi a'r cyffiniau yn dymuno galw Cyfarfod Cyffredinol Arbennig o aelodau Ymddiriedolaeth Cadwgan er mwyn:

1. Holi aelodau presennol y bwrdd am amgylchiadau gwaredu trydydd Cyfarwyddwr o’r castell.

2. Cymryd pleidlais i benderfynu a yw aelodau'r bwrdd presennol yn gymwys i reoli gweithgareddau’r ymddiriedolaeth yng Nghastell Aberteifi.

3. Penodi bwrdd newydd yn seiliedig ar yr ymateb i 1 a 2.

Yn yr adran 'comments', gallwch chi ddweud os ydych yn aelod o Cadwgan os gwelwch yn dda.

Here are a couple of links to read up on what's been happening in Cardigan Castle - Dyma cwpwl o lincs i chi ddarllen i chi cael gweld beth sydd wedi bod yn mynd mlaen yng Nghastell Aberteifi:

http://www.tivysideadvertiser.co.uk/news/13408262....
http://www.cambrian-news.co.uk/news/i/49308/
http://dailywales.net/2015/07/06/english-heritage-...
http://jacothenorth.net/blog/cardigan-castle-ready...Share for Success

Comment

459

Signatures