Francois Geelen 0

Referenda-stelsel voor onze democratie

71 people have signed this petition. Add your name now!
Francois Geelen 0 Comments
71 people have signed. Add your voice!
71%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Petitie voor een doordacht referendum stelsel. De Nederlandse democratie dient gemoderniseerd te worden. Het \"zo hier en daar\" een referendum houden, bijvoorbeeld voor een Europese grondwet of een burgemeesterspost, is niet meer dan symboolpolitiek en is uiteindelijk een belediging voor ons kiesstelsel en onze democratie. Is het nog voldoende om eens in de vier jaar via verkiezingen uw oordeel te geven over politieke standpunten De kans dat de standpunten van de individuele kiezer geheel overeenkomen met die van de partij waarop ze gestemd hebben is zeer klein. Meestal is het zo dat mensen het wel met een groot deel van de standpunten van die punten eens zijn, maar niet met alle. Dit heeft tot gevolg dat de binding tussen kiezer en partij is verminderd. Daar komt bij dat eens in de vier jaar oordelen over de standpunten van een partij niet garandeert dat die standpunten overeind blijven. Zo moeten partijen compromissen sluiten als ze met elkaar een regering gaan vormen en verlopen de ontwikkelingen in de samenleving tegenwoordig in zo\'n hoog tempo dat standpunten snel verouderd raken. Dit is niet erg, maar kiezers hebben daar na de verkiezingen geen invloed meer op en kunnen niet meer ingrijpen als er voor politieke beslissingen geen draagvlak meer is. Dit verklaart volgens sommige voorstanders van referenda voor een deel de vervreemding tussen politiek en kiezer. Een referendum vormt volgens hen daarom een aanvulling op de representatieve democratie en geen aantasting ervan, zoals de tegenstanders beweren. Een referendum kan er bovendien voor zorgen dat de kiezer actief deelneemt aan het publieke debat over zaken van gemeenschappelijk belang. Het huidige stelsel stimuleert burgers volgens de voorstanders van referenda slechts eens in de vier jaar om hierover na te denken. Wij willen ons inzetten voor een bestuurlijke modernisering van onze overheid en daar hoort een zorgvuldig doordacht referendum stelsel bij. Daarbij moet u niet automatisch denken aan \"gooi het maar in de groep\". Er zijn allerhande referenda mogelijk, dit zijn maar een paar: Adviserend referendum: Een niet-bindend referendum. Beslissend referendum: Een bindend referendum. Consultatief referendum: Een niet-bindend referendum. Correctief referendum: Referendum waarmee kiezers zich kunnen uitspreken over een reeds door de overheid genomen beslissing, of over een beslissing die de overheid op het punt staat te nemen maar nog niet officieel vaststaat. Een correctief referendum is dus gericht op het tegenhouden of terugdraaien van een overheidsbeslissing. Verplicht referendum: Een referendum dat op grond van de wet gehouden moet worden, bijvoorbeeld als in een wet is geregeld dat een grondwetswijziging of het afstaan van bevoegdheden aan internationale instellingen op deze manier aan het volk voorgelegd moet worden. Volksinitiatief: Een referendum over een door burgers geagendeerd voorstel of onderwerp. De uitslag van een volksinitiatief kan bindend of niet-bindend zijn. Landen als Zwitserland hebben een lange ervaring met referenda, wij niet! Dit betekend dat wij er voorzichtig en doordacht ermee om moeten gaan. Invoering dient pas te gebeuren na een brede maatschappelijke discussie. Hoe dan ook, een systeem met referenda zal grondig moeten worden overwogen en daarna in NL moeten worden ingevoerd. Steun deze petitie voor referenda, zodat onze democratie zich verder ontwikkelen kan. U wordt na het tekenen verder geleid naar onze site, we nodigen u van harte uit ook daar eens in het forum te gaan kijken (eerst even aub aanmelden)

Sponsor

Vrij&Vooruitstrevend (V&V) is een politiek initiatief om de monopolie positie van de politiek te doorbreken. De na-oorlogse politiek is duidelijk vastgelopen in een impasse en alleen structurele veranderingen kunnen daarin verandering brengen. Politiek is v

Links

www.vrijenvooruitstrevend.nl maar ook: www.venv.wordpress.com www.menswaardig.wordpress.com www.nationalepyjamadag.nl
Share for Success

Comment

71

Signatures