Actiegroep Beeltjens-Kwarekken 0

Red Beeltjens-Kwarekken Westerlo

118 people have signed this petition. Add your name now!
Actiegroep Beeltjens-Kwarekken 0 Comments
118 people have signed. Add your voice!
12%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

MAG ER NOG ZAND ZIJN?

 STOP MET HET VERDER VERMINKEN VAN BEELTJENS EN KWAREKKEN!

 

Onze Beeltjens en Kwarekken in Westerlo, op Kempense zandgrond, zijn het bezoeken waard. En we willen dat zo houden! Bewaar de rust en de stilte in dit mooie bosgebied. Het beheer dat sinds de aankoop door VLM (Vlaamse Landmaatschappij) wordt gevoerd, moet dringend gecorrigeerd worden.

 

Onze bossen mogen niet ten prooi vallen aan een te ver doorgedreven verhardingsijver. Mag er nog zand zijn in het bos? Natuurlijk mag het gebied ook toegankelijk gemaakt worden voor rolwagengebruikers.

Maar doe de opwaardering van de paden ook op een ‘natuurlijk’ manier, d.w.z.

1) met streekeigen (Kempense) materialen;

2) zo onopvallend mogelijk.

De verharding met gestabiliseerd porfiersplit beantwoordt niet aan deze criteria en is ondoordacht omdat VLM onvoldoende rekening hield met valabele alternatieven.

 

Een groteske, onnodige en peperdure brug (bedrag + 400 000,00 euro), waarvoor - onder het mom van ‘ecologische verbinding tussen natuurgebieden’- subsidies zijn verkregen vanuit Europa, heeft enkele betreurenswaardige negatieve aspecten:

1) het uitzicht van de Asberg, een eolische zandduin, een historisch en geologisch relict uit de ijstijden, is zeer ernstig beschadigd;

2) Het broze natuurlijk evenwicht in het waardevolle natuurgebied Kwarekken dreigt door de toenemende toeristische druk verloren te gaan.

 

Daarom deze oproep aan alle verantwoordelijken voor het beheer van Beeltjens en Kwarekken (VLM, Kempens Landschap, Gemeentebestuur): Heel wat Westerlonaren zijn het niet meer eens met wat onze bossen wordt aangedaan.

 

Daarom vragen wij:

- de onmiddellijke stopzetting van alle werken;

- herstel van de paden in hun oorspronkelijke toestand;

- nieuwe plannen worden eerst uitgebreid voorgelegd aan de burgers van Westerlo;

- er komen geen bouwkundige constructies voordat een brede consensus bereikt is bij de bevolking van Westerlo.

 

Deze petitie werd opgesteld en gesteund door mensen uit alle lagen van de bevolking, die bekommerd zijn om het natuurschoon van Westerlo, maar die wandelaars en andere recreanten verwelkomen.

Links


Share for Success

Comment

118

Signatures