KARINA FRANSSENS 0

greyhonden in Spanje

256 people have signed this petition. Add your name now!
KARINA FRANSSENS 0 Comments
256 people have signed. Add your voice!
52%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Ik heb gezien naar "Dieren in nesten",ik wist al van die organisatie af,maar toch,ik heb de afschuwelijke foto's van hun website gezien,de link plaats ik hier;miserie van honden mensen toch,ik vraag mij af wat die mensen bezield,de dieren doen toch niks verkeerd,ik begrijp dat niet,zo een dier pijn aan doen,onze(chiwawa) hond schrok wakker van het gejank en begon te bibberen!liefts van al zou ik daar naartoe gaan,maar ik heb de middelen niet,en de vraag blijft;wat haalt het uit?ik denk dan,bvb;Ronald Janssen is bij ons een moordenaar,maar al wie in Spanje woont en dat toelaat is niet veel beter,sorry maar ik er niet tegen van dat dierenleed te zien.wij denken dat we almachtig zijn,maar niets is minder waar,ik denk en geloof dat we op ons "dag der oordeels" we ons moeten verantwoorden voor ons daden,en ik ben blij dat ik voor veeeel diertjes heb gezorgd en nog doe,hun een kans heb gegeven voor te "mogen" leven!,misschien zouden we best een petitie starten,on line,ik zou zeggen,mensen verenigd u en kom op voor de Greyhonds in Spanje ,en hopelijk vermindert het dierenleed,drastisch.
;ai vu des «Animaux dans les nids," je savais tout de cette organisation, mais encore;ai les images horribles de leur site vu le lien que je poste ici, la misère de la population des chiens encore, je me demande ce que ces gens animé, mais les animaux ne font rien de mal, je ne comprends pas que, si un animal de la douleur ne nous (Chiwawa) a réveillé le chien de pleurnicher et se mit à trembler! liefts de tout ce que je voudrais y aller, mais jai des ressources pas, et la
 greets, RBX-TrueLove
I've seen for "Animals in nests," I knew all of that organization, but still, I have the horrible pictures of their website seen the link I post here; misery of dogs people yet, I wonder what those people animated, but the animals do nothing wrong, I do not understand that, if an animal pain do our (Chiwawa) dog woke up the whining and started to tremble! liefts of all I would go there, but I have the resources not, and the question remains, what brings it out? I think, for example, Ronald Janssen is a killer for us, but everyone who lives in Spain and permits is not much better but sorry I do not oppose that animal suffering zien.wij think we are omnipotent, but the opposite is true, I think and believe that we are on our "Day of Judgement" we must answer for our deeds, and I am glad that I have made escort? animals and still do their one chance have given to 'may' life!, perhaps we would best a petition launch, online, I would say, bring people together and indulge in the Grey Dog in Spain, and hopefully reduce animal suffering drastically. greets, Karina Franssen please forward this to your friends, so They Can petetions this sign.

Sponsor

greyhounds in nood

Links

http://www.greyhoundsinnood.be/
Share for Success

Comment

256

Signatures