Rädda sjukvården Gävleborg & kräv svar från politikerna

Justitia Fides
Justitia Fides 1 Comments
2 Signatures Goal: 0

Skriv på och dela på Facebook, uppmana dina vänner att skriva på- Sjukvården är allas sak!
En dag behöver DU och dina nära den också.
Vi vill se en ändring kring sjukvården i Gävleborg, speciellt det krisande Gävle Sjukhus och dess Akutmottagning.
Vi vill ha tydliga svar från ledningen och politikerna, och det nu! Vi vill se förändring - nu!
Nu måste VI stå upp och visa att vi accepterar inte att information undanhålls oss, information som är högst relevant eftersom vi alla kan få behov utav vården! Vi måste visa att vi accepterar inte detta och kräver en ändring och det nu!

Gävle Sjukhus och Akutmottagningen har nått sitt harmageddon, sin bristningspunkt.... Nu är det dags att politikerna tar sitt ansvar och svarar oss skattebetalare vad som försiggår och vilka åtgärder som skall vidtas! Framförallt, hur får vi ett fungerande sjukhus, med tillräcklig och kompetent personal? Hur får vi patientsäkerhet och rena lokaler?
Detta är ingenting vi kan vänta på, det är liv som sätts på spel.

Politikerna hittills har vägrat att ge svar. Vissa blundar för faktumet, för personalens tydliga uppsägningar & öppna brev.

Här finns ett antal tidningsartiklar, intervjuer och ett öppet brev från läkarna på Gävle Sjukhus:

Detta har hänt på Akuten:
http://gd.se/nyheter/sjukvard/1.7021978-detta-har-hant-pa-akuten

Politikerna vägrar att svara på frågor: http://gd.se/nyheter/sjukvard/1.7019458-politikerna-vagrar-svara-pa-fragor?m=print

Läkarna på Gävle Sjukhus öppna brev:
http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.7016632-las-lakarnas-brev-har

Läkarlarm; Vården är inte säker:
http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.6995073-lakarlarmet-varden-inte-saker

1

Comment

2

Signatures

  • 4 years ago
    Anna Bergström
    4 years ago
  • 4 years ago
    Justitia Fides
    4 years ago