اعتراض علیه تصمیم وزارت &#1576

shadi sadr
shadi sadr 0 Comments
184 Signatures Goal: 250

ز جنابعالي به عنوان رياست دولت اصلاحات دستور بررسي سريع و لغو عاجل دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مندرج در دفترچه هاي انتخاب رشته آزمون سراسري 82-83 را خواستاريم.

Sponsor

www.womeniniran.org

Links

www.womeniniran.org

Comment

184

Signatures

 • 7 years ago
  reza Iran, Islamic Republic of
  7 years ago
 • 8 years ago
  firoozeh firoozi Germany
  8 years ago
 • 8 years ago
  sroor shahi Iran, Islamic Republic of
  8 years ago
 • 9 years ago
  mahmood khosh khabar Iran, Islamic Republic of
  9 years ago
 • 9 years ago
  neda saei Canada
  9 years ago
 • 9 years ago
  sayeh ahmadi Canada
  9 years ago
 • 9 years ago
  Shervin Fekri Turkey
  9 years ago
 • 10 years ago
  ebrahim gh Iran, Islamic Republic of
  10 years ago
 • 10 years ago
  reza rezae Iran, Islamic Republic of
  10 years ago
 • 10 years ago
  marym rezaei Iran, Islamic Republic of
  10 years ago
 • 11 years ago
  M A Iran, Islamic Republic of
  11 years ago
 • 13 years ago
  F. Karimi Iran, Islamic Republic of
  13 years ago
 • 14 years ago
  soolmaz movahedi France
  14 years ago
 • 14 years ago
  mojgan zandi Iran, Islamic Republic of
  14 years ago
 • 14 years ago
  Babak Soltanian United States
  14 years ago
See More